folder_cover_collegiale ondersteuning_hulpverlenersDeze folder is gericht op professionele hulpverleners die mogelijk met veteranen in aanraking komen. Te denken valt aan maatschappelijk werkers, politiefunctionarissen, gemeenteambtenaren, huisartsen of geestelijk verzorgers. De folder is dus niet bestemd om uit te delen aan individuele veteranen en hun relaties. Nuldelijnshelpers en coördinatoren worden echter wel gestimuleerd om de folder onder de aandacht brengen en te distribueren bij lokale en regionale hulpverleners (olievlekwerking). Aanvraag bij bureau VP.

De folder is hier digitaal beschikbaar

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen