Op 28 juli 2017 hebben de leden van het Veteranen Platform tijdens een speciaal daarvoor ingelaste Algemene Vergadering een nieuwe vice-voorzitter gekozen. Nadat de drie kandidaten de gelegenheid hadden gekregen om zich nader voor te stellen, zijn de stembriefjes uitgedeeld en konden de leden hun stem uitbrengen.

Alvorens de keuze van de leden bekend te stellen, nam onze voorzitter afscheid van de aftredende vice-voorzitter Peter Klijn. Op een later tijdstip zal het bestuur nog uitgebreid afscheid van hem nemen. Peter blijft verbonden aan het Veteranen Platform als bestuursmedewerker nuldelijnsondersteuning.

Hierna bedankte de voorzitter de kandidaten voor hun bereidheid toe te treden tot het bestuur en gaf aan dat zij allen welkom zouden zijn geweest.

De meerderheid van de stemmen is uitgebracht op de nog actief dienende lkol Jos van den Nouland. Momenteel is hij nog werkzaam bij het Expertise Centrum Leiderschap Defensie en hij zal in 2018 met FLO gaan. Onze voorzitter heette hem welkom in het bestuur, waarna de aanwezigen hem feliciteerden met zijn benoeming.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen