Schaarsbergen, 16 januari 2020

Op 16 januari is de vierde regio NOS 2.0 van start gegaan. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in Echo’s home “De Landing” in Schaarsbergen is de NOS regio Gelderland / Flevoland operationeel gegaan. Hiermee is een aanvang gemaakt met de uitrol binnen de regio Maatschappelijk Werk Noord Oost.

Naast bijna 30 nuldelijnsondersteuners en verenigingscoördinatoren waren er ook een zestal vertegenwoordigers van het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk en de Zorg Coördinatie aanwezig.
Na een korte inleiding door de Landelijk Coördinator Peter Klijn, werd de middag verder geleid door het team RC, bestaande uit Hans Peters, Albert van Dijk, Marco Nordsiek en Ad Hoogstrate.
Met alle ervaringen opgedaan in de eerdere regio’s werd het zeer informatieve bijeenkomst, waarbij naast de uitleg over de werking van de regio en de aansturing van de nuldelijners, door Coördinerend Maatschappelijk Werker Marjolein te Mebel toelichting werd gegeven op het protocol dat is opgesteld om de samenwerking tussen NOS en MW te stroomlijnen.
Door Rinus Hoogteijling werd een toelichting gegeven op de werking van het regionale Disk-v met het bijbehorende administratieve programma, waarbij de deelnemers al waren voorzien van een eigen account.
Al met al een goede bijeenkomst met enthousiaste en betrokken deelnemers en een RC team dat er zin in heeft.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen