foto 2 (de Schakel)Ermelo, 31 oktober 2014 – Met een bijeenkomst in de ECHOS Home ‘de Schakel’ nabij de Generaal Spoor Kazerne in Ermelo werd de aftrap gegeven van een serie van regionale bijeenkomsten van veteranenhelpers. Aan de bijeenkomst namen 26 veteranenhelpers uit de regio deel. De bijeenkomst had tot doel om onder leiding van trainers ervaringen uit de praktijk uit te wisselen en enkele cases te beoefenen en verder om met professionele hulpverleners van gedachten te wisselen. Dit laatste gebeurde met een drietal hulpverleners van het LZV. De bijeenkomst werd door de deelnemers als nuttig ervaren.

Verder ontvingen 80 hulpverleners uit de regio een informatiepakket over het nuldelijnsondersteuningsysteem, zodat ook zij hiermee bekend worden. Aan de uitnodiging om ook zelf deel te nemen aan deze bijeenkomst, werd helaas geen gehoor gegeven. Bij het uitnodigen voor de volgende bijeenkomst in Oirschot op 28 november zal daarom een meer persoonlijke benadering via nuldelijnshelpers en de VOC worden toegepast.

Marieke Potappel van de Schakel zorgde met haar team op uitstekende wijze voor de facilitaire ondersteuning van deze bijeenkomst. Als vestigingsmanager van het ontmoetingscentrum was ze erg blij met de bijeenkomst van deze bijzondere groep, omdat hiermee de functie van de Schakel als regionaal inloophuis en huiskamer voor militairen, veteranen en hun thuisfront nog eens duidelijk wordt onderstreept.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen