dhr CrollDoorn 11 december 2015, Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform (VP) hebben de voorzitter van het vfonds, mr. Robert Croll, en de voorzitter VP, Bgen b.d. Hein Scheffer, het convenant ‘Erkenning en waardering’ ondertekend. Daarmee heeft het vfonds haar doelstelling jegens de veteranen waargemaakt. De onderhandelingen met Defensie zijn nog niet afgerond.
Voorafgaande aan de ondertekening sprak de heer Croll nog enige woorden. Volgens hem zijn er verhalen dat het vfonds zich langzaam zou terug trekken uit de financiering van de veteranenwereld, maar niets is minder waar. Voor de maatschappelijke profilering van het vfonds was het nodig om naast erkenning en aandacht voor veteranen ook aandacht te besteden aan herinneren en herdenken en vrede, democratie en rechtsstaat. Veteranen zijn de allereerste doelstelling van het vfonds en dit bestuur zal veteranen nooit in de steek laten. Met de ondertekening van dit convenant geeft het vfonds een verklaring van overtuiging af in de richting van de veteranengemeenschap. Ten slotte gaf hij de aanwezigen een boodschap mee, ‘blijf met behoud van identiteit in harmonie verenigd’.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen