Den Haag, 5 november 2015. Overhandiging door Uri Rosenthal aan minister Hennis van het jaarrapport van bevindingen RZO
Den Haag, 5 november 2015.
Overhandiging door Uri Rosenthal aan minister Hennis van het jaarrapport van bevindingen RZO

De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) is positief over de geestelijke gezondheidszorg voor veteranen. En over het onderzoek naar klachten die met uitzending te maken hebben. Dat staat in het verslag van de werkzaamheden over de periode 2013 – 2015 van de RZO. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert bood dit 19 november j.l. aan de Kamer aan.

Wel noemt de RZO het veteranenzorgsysteem kwetsbaar, omdat zorginstellingen en hun behandelaars steeds minder ruimte hebben voor activiteiten buiten de vaste kaders. Minister Hennis kreeg het verslag op 5 november van raadsvoorzitter en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. De raad werd in 2007 ingesteld om toezicht te houden op en te adviseren over het civiel-militaire zorgsysteem voor de hulpverlening aan veteranen en het wetenschappelijk onderzoek naar aandoeningen gerelateerd aan uitzendingen.

Aandachtspunten

Thema’s van de Raad in de verslagperiode waren onder meer de samenwerking in de geestelijke gezondheidszorg voor geüniformeerde beroepen en de programmering van onderzoek naar aan uitzending gerelateerde klachten. Aandachtspunt voor de komende tijd noemt de raad de zorg voor het sociale systeem van de veteraan en de onzekerheid over de positie van de veteranenzorg binnen de geestelijke gezondheidszorg. De beschikbaarheid van voldoende financiën bepaalt de toegevoegde waarde voor civiele instellingen die meedoen in het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV).

Evenwicht in beeldvorming

Ook wijst de RZO op het belang van brengen en houden van evenwicht tussen de aandacht voor de veteranenzorg zoals die bij het LZV centraal staat en de beeldvorming over de veteraan. De raad stelt dat het met de overgrote meerderheid van de veteranen goed gaat. Teveel aandacht voor de zorg kan er volgens de raad toe leiden dat het beeld ontstaat dat alle veteranen hulpbehoevend zijn. Een evenwichtige beeldvorming is van belang.

De Raad voor Zorg en Onderzoek voor veteranen (RZO)

De zorg voor veteranen is een verantwoordelijkheid van de Nederlandse maatschappij en het Ministerie van Defensie in het bijzonder. De Raad voor Zorg en Onderzoek voor veteranen (RZO) bewaakt de kwaliteit van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). De RZO bevordert de samenwerking tussen de betrokken partijen in dat zorgsysteem en het wetenschappelijk onderzoek naar uitzendgerelateerde aandoeningen. De RZO adviseert de minister van Defensie gevraagd en ongevraagd over alle genoemde onderwerpen, en wordt voorgezeten door prof. dr. U. (Uri) Rosenthal.
Meer informatie over de raad en onder andere de contacten die de raad heeft met veteranen is te vinden op de website van de raad www.RZOveteranen.nl

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen