Vrijdag 10 december van 10.00 – 1200 wordt de jaarlijkse Eindejaarsbijeenkomst 2021 van het Veteranen Platform weer gehouden. Door COVID-19 ditmaal helaas online, maar dat betekent ook dat iedereen die gedesinteresseerd de bijeenkomst via YouTube kan volgen via de volgende link:

https://youtu.be/cmhpujMiTug

Deze link kunt u vrij verspreiden, aangezien de uitzending voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt!

Het thema van deze editie is ‘transitie’.
Het VP heeft als speerpunt het verbeteren van de transitie van de militair/veteraan van defensie naar de civiele maatschappij.
Vanwege de bijzondere positie van de militair, de opgedane ervaringen tijdens missies en de kenmerken van
de Defensieorganisatie (zoals de relatieve geslotenheid, kameraadschap, groepsgevoel, etc.), kan de overgang van ‘militair naar burger’ gepaard gaan met aanpassingsproblemen.

Transitiezorg is gericht op het zorgvuldig begeleiden van uitstromende militairen/veteranen naar de samenleving. Het gaat om het invullen van ‘goed werkgeverschap’.
Door het voorbereiden op de transitie, het vroegtijdig signaleren van (uitzendgerelateerde) psychische klachten of aanpassingsproblemen en het bieden van toegespitste zorg,
kunnen problemen bij militairen/veteranen worden voorkomen dan wel succesvol worden aangepakt.

Twee veteranen en een partner van een veteraan delen hun persoonlijke ervaringen met transitie.
Vervolgens gaan de voorzitter van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de Veteranenombudsman en de Hoofd Directeur Personeel daarop in.

Mocht u tijdens de uitzending een vraag willen stellen?
Dan kunt u dit via de mail doen naar emailadres:

info@veteranenplatform.nl

Met als onderwerp:

Vraag 10 december

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen