Eind 2016 heeft de Nederlandse regering, onder andere naar aanleiding van de publicatie “De brandende kampongs van Generaal Spoor” van dr. Remy Limpach, besloten steun te geven aan een breed onderzoek naar het gebruik van extreem geweld tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië en het Indië-onderzoek financieel mogelijk te maken.
Hiertoe is een omvangrijk samenwerkingsverband aangegaan tussen het NIOD, KITLV en NIMH en een onderzoeksprogramma opgesteld. Tevens is een Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland gevormd waarin onder andere het Veteranen Platform is vertegenwoordigd.

Naast documentenonderzoek willen de onderzoekers ook graag in contact komen met Indië- Veteranen. Met name willen de onderzoekers in contact komen met veteranen die gediend hebben:
– bij de militaire politie;
– bij inlichtingendiensten;
– aan boord van de oppervlakteschepen;
– als jurist in alle functies in voormalig Nederlands-Indië;
– als gegradueerden van eenheden die te maken hadden met technisch geweld, zoals artillerie, mortieren en mitrailleur bataljons.

Bent u als Indië-veteraan bereid uw ervaringen te delen met de onderzoekers, dan kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van het Veteranen Platform in de Klankbordgroep, dhr. L. Noordzij (mobiele nummer 06-21218634 of per e-mail L1noordzij@hotmail.com).

Indië-veteranen die niet tot bovenstaande categorieën behoren en ook bereid zijn hun ervaringen mondeling te delen met de onderzoekers, kunnen ook contact opnemen met dhr. Leen Noordzij. Onderkend wordt dat niet alle Indië-veteranen hun ervaringen willen delen met de onderzoekers, maar wel graag over hun ervaringen willen vertellen. Hiertoe biedt het Veteranen Instituut de gelegenheid via de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen. U kunt hiervoor contact opnemen met het Vi via telefoonnummer 088-3340050 of per email icnv@veteraneninstituut.nl

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen