Door de huidige sociale voorzieningen en nazorg van de krijgsmacht lijkt aanvullende financiële steun op het eerste gezicht minder noodzakelijk. In de praktijk blijkt dat het vangnet van sociale voorzieningen nog wel eens tekortschiet. Daar waar dat het geval is kunnen actief dienende militairen en oud-medewerkers van Defensie steun vragen bij de bestaande steunfondsen.

Voor een overzicht van de bestaande steunfondsen klik hier