Smiley face

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

In 30 jaar is er veel gebeurd en gerealiseerd. Voor een terugblik tot heden klik hier.

IGK-NNG-Veteranen’t Harde 23 april 2015,

Tijdens de reünie van de Vereniging Nederlandse Nieuw-Guinea Militairen (VNNGM) in de Luitenant-kolonel Tonnet kazerne heeft de IGK een toespraak gehouden, waarbij hij onder meer inging op de discussie over het meevoeren van vlaggen en symbolen in het defilé op de Nationale Veteranendag. Lees Toespraak IGK

Vooroefenen-ErecouloirAmsterdam, 20 april 2015

Tijdens de Nationale Herdenking op de Dam wordt het erecouloir gevormd door actieve militairen en veteranen die niet meer in dienst zijn van Defensie. De veteranen hebben zich ingezet vanaf 1946 in Nederlands-Indië tot en met de meest recente missies in onder meer Afghanistan, Irak en Mali. Hiermee wordt zichtbaar dat ook jongere generaties – in navolging van de oorlogsgeneratie – zich onder soms zeer gevaarlijke omstandigheden hebben ingezet voor internationale vrede, vrijheid en veiligheid. Tot 2005 werd een deel van het erecouloir gevormd door de Binnenlandse Strijdkrachten uit de Tweede Wereldoorlog. Toen hebben zij kenbaar gemaakt dat zij om gezondheidsredenen niet langer plaats konden nemen.

(meer…)

AB27032015-toost-vereniging27 maart 2015.

In Echos Home ‘De Schakel’ te Ermelo hebben alle aanwezige leden samen met het Bestuur een toost uitgebracht op een succesvolle toekomst voor de nieuwe Vereniging Veteranen Platform. Tijdens de eerste Ledenvergadering van de nieuwe vereniging zijn onder andere het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd en de contributie voor 2015 afgesproken. Zeer belangrijk is de goedkeuring van het toetredingsverzoek van de Federatie van Organisaties voor Voormalig en Actief dienend Marinepersoneel (FOVAM). Daarmee is het VP gegroeid naar 48 leden.

EreveldLoenen3Op 18 oktober 1949 opende H.K.H. Prinses Wilhelmina het ereveld waar nu ruim 3600 Nederlanders begraven liggen. Regelmatig vinden hier nog herbegravingen plaats.
Sinds de jaren ’80 vormt het ereveld niet alleen de laatste rustplaats voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Ook militairen en burgers die omkomen tijdens humanitaire en/of vredesmissies worden er (her)begraven.

Het ereveld in Loenen is bijna vol. Daarom wordt er uitgebreid en daarbij is ook ruimte gereserveerd voor een veteranenveld. In Loenen liggen nu alleen oorlogsslachtoffers begraven die tijdens de Tweede Wereldoorlog of latere missies zijn gesneuveld.
Er wordt nu hard gewerkt om voor veteranen een eigen begraafplaats vlakbij het ereveld in Loenen te realiseren. Alleen de financiering moet nog rondkomen. Als het gaat lukken, zou zo’n begraafplaats uniek in Nederland zijn.

In het buitenland gebeurt het al; oud-militairen worden daar met veel eer begraven op een militaire begraafplaats. In Nederland mogen soldaten alleen op een militaire begraafplaats worden begraven, als ze zijn omgekomen tijdens een missie. Veteranen die ‘gewoon’ overlijden, mogen niet op zo’n begraafplaats worden bijgezet. Dat gaat veranderen.

Portret-Ridder-Militaire-Willems-Orde-Cornelis-Pieter-van-den-Hoek.1Op 12 februari 2015 is Cornelis Pieter van den Hoek, Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde, op 93-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg de onderscheiding voor verzetsdaden in de Tweede Wereldoorlog. Van den Hoek smokkelde mensen, berichten, goederen en medicijnen door de Biesbosch. Hij was aangesloten bij de verzetsgroep ”De Partizanen van de Biesbosch”.

Koningin Wilhelmina sloeg Van den Hoek op 30 augustus 1948 tot drager van de Militaire Willems-Orde.

Na het overlijden van Cornelis Pieter van den Hoek zijn er nog vier dragers van de Militaire Willems-Orde in leven. Het zijn de Brit Ken Mayhew (geboren in 1917), de Amerikaan Edward Fulmer (1919) en de Nederlanders Marco Kroon (1970) en Gijs Tuinman (1979).

(meer…)

21050212 statutenwijziging (2)Op 12 februari 2015 heeft notaris mevr. F. Wolthuis de akte tot omzetting van het Veteranen Platform van stichting in vereniging gepasseerd. De comparanten waren voorzitter Hein Scheffer en secretaris Frans Rondel, onder toeziend oog van voorzitter commissie herziening statuten Gijs Scholtens en adviseur van de commissie oud-notaris Rolf Kroes. Inschrijving als vereniging in het register van de Kamer van Koophandel geschiedt komende week.

Kees_MotshagenTijdens een bijeenkomst  van de Vereniging Oud Korea Strijders en de B-cie van 12 Infanterie Bataljon Regiment van Heutsz op 30 januari 2015 heeft de voorzitter van de VOKS, Koreaveteraan de heer Kees Motshagen uit handen van de locoburgemeester van Apeldoorn de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Deze onderscheiding ontving hij voor zijn inzet voor de veteranengemeenschap in het algemeen en zijn verdiensten voor de Koreaveteranen in het bijzonder.

Wij feliciteren dhr. Kees Motshagen van harte met deze Koninklijke onderscheiding!

Geslaagde Eindejaarsbijeenkomst 2014

Doorn, 12 december 2014 – Vandaag heeft in een zeer gezellige ambiance de traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform plaatsgevonden. Met deze bijeenkomst werd het 25 jarig jubileum jaar afgesloten. Behalve de jaarrede van de voorzitter van het VP, Hein Scheffer, bevatte het programma drie externe sprekers en werd er afscheid genomen van vertrekkende AB en DB bestuursleden. Ook werd de Chapel of Four Chaplains Award uitgereikt aan de heer Jan Burger en werd het eerste exemplaar door Laurens van Aggelen geschreven jubileumboek “25 jaar Veteranen Platform” uitgereikt.

(meer…)

Jan Burger ontvangt ‘Chapel of Four Chaplains Award’

Uitreiking C4C-Jan BurgerDoorn, december 2014 – Op 12 december 2014 werd de heer Jan Burger onderscheiden als lid van de “Legion of Honor from the Chapel of Four Chaplains”, een eerbetoon aan personen die zich op buitengewone wijze en onvoorwaardelijk ten dienste hebben gesteld aan de gemeenschap, het land of de mensheid, zonder acht te slaan op ras, religie of gezindte. De heer Burger kreeg het bijbehorende certificaat en de draagspeld uit handen van de heer Hein Scheffer, voorzitter van het Veteranen Platform dat om de twee jaar een selectie maakt uit de binnengekomen voordrachten voor deze Award. De uitreiking geschiedde tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het algemeen bestuur van het Veteranen Platform in Doorn.
Grote verdiensten voor veteranen
Jan Burger heeft zich gedurende een periode van vele jaren belangeloos ingezet voor het welzijn en de verbetering van de leefomstandigheden van Nederlandse oorlogs- en dienstslachtoffers waaronder vele veteranen en hun thuisfront. Hij is een voorbeeld en stimulator voor de vele vrijwilligers die zich samen met hem inzetten voor hetzelfde doel. Zij doen nimmer tevergeefs een beroep op hem en krijgen altijd de professionele steun die zij nodig hebben. Binnen de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), waar hij tot medio 2013 algemeen secretaris was, heeft hij met veel enthousiasme en deskundigheid met succes een netwerk van ervaringsdeskundigen opgezet, waarop oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties een beroep kunnen doen. Zijn inzet als bestuurder van diverse nationale en internationale veteranenorganisaties ging ver uit boven hetgeen vanuit zijn positie mocht worden verwacht. Jan Burger wordt alom gewaardeerd wegens zijn grote betrokkenheid en inzet en zijn warme persoonlijke benadering bij zijn werkzaamheden als professional en als vrijwilliger.

Gijs-Tuinman-RMWODen Haag 4 december 2014. Majoor Gijs Tuinman is vandaag door koning Willem-Alexander onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de oudste en meest prestigieuze Nederlandse ridderorde.

Hij kreeg de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding voor heldhaftig en moedig optreden in Afghanistan. Hij was in zijn optreden creatief, opereerde tactisch weloverwogen en altijd op resultaat gericht, aldus koning Willem-Alexander.

,,Uw eenheid slaagde erin de Taliban diep in vijandelijk gebied steeds weer uit evenwicht te brengen. Met uw uitzonderlijke leidinggevende capaciteiten wist u in korte tijd het vertrouwen te winnen van uw team. U gaf ruimte aan emoties en bewaarde toch de rust. U was steeds daar aanwezig waar het gevaar was”, zei koning Willem-Alexander.

Tegenover een verslaggever van de NOS zei hij: ,,Het mooiste van deze onderscheiding is dat het van ‘die jongens’ komt.” Hiermee doelt Tuinman op het feit dat hij door andere militairen is voorgedragen voor de Willems-Orde. ,,In deze onderscheiding zit heel veel kracht. Ik besef dat er nu een ander hoofdstuk komt in mijn leven, maar ik heb geen idee wat me te wachten staat.”

Tuinman was jarenlang actief bij het Korps Commandotroepen. Hij ging diverse keren op missie naar Afghanistan. Voor ‘bijzonder moedig en beleidvolle daden’ kreeg hij al de Bronzen Leeuw, de op één na hoogste dapperheidsonderscheiding.

De Militaire Willemsorde kreeg hij voor operaties in het najaar van 2009. Hij gaf toen leiding aan enkele tientallen commando’s en mariniers van Taskforce 55 in Uruzgan. Zo slaagde zijn eenheid erin een belangrijke verbindingsweg naar Kandahar veilig te stellen. Ook leidde Tuinman de redding van de zwaargewonde korporaal Kevin van de Rijdt, die de missie uiteindelijk niet overleefde. Familie van Van de Rijdt was bij de plechtigheid aanwezig.

In 2012 ging Tuinman met eervol ontslag en ging hij aan de slag als consultant bij een bedrijf. Eind 2013 keerde hij echter terug als majoor bij Defensie. Hij werkt nu als stafofficier bij de afdeling bestuursondersteuning van het Commando Landstrijdkrachten in Utrecht.

Page 11 of 14 1 9 10 11 12 13 14

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen