Smiley face

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

In 30 jaar is er veel gebeurd en gerealiseerd. Voor een terugblik tot heden klik hier.

Bezoek-CDS26 november 2014. Vandaag was de Commandant der Strijdkrachten, Generaal Tom Middendorp, op bezoek in Doorn waar hij sprak met vertegenwoordigers van het Veteranen Platform (VP), het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) en de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO). De CDS is in het overleg door het Dagelijks Bestuur van het VP bijgepraat over de veranderingen binnen onze vereniging en de toekomstvisie waarin de speerpunten ‘Nuldelijnsondersteuning’ (NOS) en het enthousiasmeren van de actief dienende veteranen ruime aandacht kregen.

header_eindejaarsbijeenkomstOp 12 december a.s. vindt wederom de traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform plaats in Doorn. Daarmee wordt het 25 jarig jubileumjaar van het VP uitgeluid. Tijdens de bijeenkomst zal onze voorzitter, Hein Scheffer, een terugblik geven op het afgelopen jaar en zullen drie gastsprekers spreken over verleden, heden en toekomst. Het volledige programma is als volgt:

Programma

Ontvangst vanaf 09.30 uur,

Aanvang 10.30 uur,

terugblik van de voorzitter op het jaar 2014

3 gastsprekers:

Lgen Klu b.d. C.J.M. de Veer, voormalig IGK (thema: Veteranen – VP – verleden),
Mevrouw Angelien Eijsink (thema: Veteranen – VP – heden),
Lgeb KLu Ing. B.H. Hoiting M Sc, IGK, (thema: Veteranen – VP – toekomst)

dank en afscheid AB-Leden,

Uitreiking van de Legion of Honor Membership Award from the Chapel of four Chaplains,

uitreiking eerste exemplaar jubuleumboek ’25 jaar VP’

receptie en aperatief,
gevolgd door een Indisch lunchbuffet,

einde bijeenkomst

v.l.n.r. Hein Scheffer, Elma Brokking, Sjaak Severs
vlnr Hein Scheffer, Elma Brokking, Sjaak Severs

Oirschot, 24 oktober 2014 – Aansluitend aan een vergadering van het Algemeen Bestuur in Echos Home de Schakel in Oirschot, is afscheid genomen van Elma Brokking als directeur van het VP. Ze ondersteunde het VP in de afgelopen dertien jaren met veel inzet en enthousiasme. De voorzitter van het VP, Hein Scheffer, prees haar grote kennis van zaken en vasthoudendheid in vele dossiers. Elma Brokking liet weten dat ze met veel prettige herinneringen het VP noodgewongen om gezondheidsredenen heeft moet verlaten. Met haar vertrek is de functie van directeur per 1 november vervallen. Sjaak Severs, die Elma al enige tijd heeft waargenomen, zal vanaf die datum het VP ondersteunen in de functie van Hoofd Bureau VP.

Oirschot, 24 oktober 2014 – Tijdens een extra vergadering in Echos Home de Schakel in Oirschot heeft het Algemeen Bestuur (AB) van het VP unaniem ingestemd met de concept statuten die leiden tot de omzetting van het VP van een stichting naar een verenigingsvorm. Met deze goedkeuring is de weg geopend om deze omzetting via de notaris ook formeel juridisch te effectueren. Het AB had al eerder ingestemd met de overgang naar een andere rechtspersoon. Het VP is in 1989 opgericht als overkoepelende stichting van tien verteranenverbanden. In het 25ste jubileumjaar is het VP inmiddels uitgegroeid tot een stichting met 47 bestuursleden afkomstig van evenzovele aangesloten veteranenorganisaties. Hierdoor werd de bestuurbaarheid een probleem. Het VP heeft onlangs ook ingestemd om de toelatingseisen tot het VP te verruimen, zodat zovel mogelijk veteranenorganisaties lid kunnen worden en het VP verder kan groeien als landelijk aanspreekpunt voor veteranenaangelegenheden. Het duurt nog enkele maanden voordat de statuten notarieel zijn gedeponeerd en het VP officieel een vereniging is. Intussen gaat een voorbereidende commissie verder met het ontwerpen van een aangepast huishoudelijk reglement.

Dinerdecorps
Dinner-de-Corps

Doorn, 2 oktober 2014 – Het Veteranen Platform ging vandaag aan tafel voor een diner-de-corps ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan. Samen met een groot aantal genodigden genoten de leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het VP een voortreffelijke maaltijd in de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn. Het strijkerensemble van de Marinierskapel der Koninklijke Marine zorgde voor de muzikale omlijsting, terwijl de Tamboers en Pijpers van de kapel een spettererende taptoe verzorgden als een intermezzo tussen de gerechten. De voorzitter van het VP, Hein Scheffer, keek in zijn tafelrede met trots terug op de afgelopen 25 jaar.
In deze terugblik dankte hij zijn voorgangers en met name Ted Meines, de grondlegger van het VP. Als belangrijkste wapenfeiten noemde hij de uitbreiding veteranendefinitie naar militairen in werkelijke dienst met uitzendervaring, …..

de totstandkoming van de veteranenwet en de uitrol van een nuldelijnsondersteuning systeem. Kijkend naar de toekomst schetste hij een verschuiving van oudere naar jongere veteranen met een zeer diverse achtergrond, waarbij hij een belangrijke rol ziet voor het VP en de aangesloten verenigingen om die jonge veteranen te vinden, te boeien en te binden. Ook ziet hij het als een uitdaging om samen met de commandanten van de krijgsmachtdelen de actief dienende veteranen meer te betrekken bij de veteranengemeenschap. Ten slotte dankte hij de vele vrijwilligers van de aangesloten verenigingen, het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut, het Nationaal Comité Nederlandse Veteranendag, de militaire vakbonden, NCHC 1945 Wageningen, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen en last but zeker not least het vfonds dat samen met het ministerie van Defensie de veteranengemeenschap financieel ondersteunt. De voorzitter besloot zijn toespraak met het uitbrengen van een toast, waarna het diner in een gezellige ambiance werd voortgezet.

Bevordering Ted Meines (foto ministerie van Defensie)Rotterdam, 25 september 2014 – De mede oprichter en erevoorzitter van het Veteranen Platform, Ted Meines, werd vandaag compleet verrast. Hij werd tijdens de speciale veteranenvoorstelling van de Nationale Taptoe in Ahoy naar voren geroepen. Daar werd hij voor het oog van talloze medeveteranen door de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, bevorderd tot luitenant-generaal effectief. Hij was al luitenant-generaal titulair sinds 1994. Het toekennen van de effectieve rang is een hoge uitzondering en is een teken van erkenning voor het vele werk dat hij heeft verricht ter verbetering van de positie van Nederlandse veteranen. De erevoorzitter van het VP, die zijn 93e verjaardag vierde, kon zich geen beter verjaardagscadeau voorstellen. Hij was zichtbaar geroerd door dit uitzonderlijke eerbetoon toen hij zijn welbekende dankrede in het overvolle Ahoy uitsprak.

Utrecht, september 2014 – De promotiestand van het Veteranen Platform kreeg veel aanloop tijdens de 50PlusBeurs 2014. Van dinsdag 16 september tot en met zaterdag 20 september waren leden van het Dagelijks Bestuur aanwezig op de 50PlusBeurs in de Jaarbeurshallen te Utrecht om belangstellenden met vragen over veteranen te woord te staan. In een gezamelijke stand met het Veteraninstituut en het Comité Nederlandse Veteranendag werd op een van de grootste publieksbeurzen in Nederland aandacht gevraagd voor veteranen. Veteranen kregen 50% korting op de toegangsprijs en op de zaterdag met een speciaal concert voor veteranen, was de toegang zelfs geheel gratis. In een volle theaterzaal van de Jaarbeurs tracteerde zangeres Sigrid samen met de Fanfare van de Bereden Wapens de aanwezige veteranen op een schitterend concert.

Doorn, 8 augustus 2014 – De zetelverdeling tussen de onlangs gekozen nieuwe leden van het Dagelijkse Bestuur zijn inmiddels vastgesteld. De zetelverdeling geschiedt conform de statuten in onderling overleg plaats. Dit gebeurde tijdens een tweedaagse zogeheten “heisessie”, waar het nieuwe DB zijn koers en prioriteiten voor de komende tijd besprak. De nieuwe zetelverdeling is als volgt: Hans Peters neemt de functie van penningmeester op zich. Frans Rondel is de nieuwe secretaris en Gerard Kuppen is 2e secretaris.

11-07-2014 AED bij de veteranen 003Sassenheim, 11 juli 2014 – Hendrik Jan van Tilburg, coördinator van de gezamenlijke Veteranen Ontmoetings Centra (VOC), was zichtbaar verheugd toen hij uit handen van luitenant-generaal b.d. Ted Meines een AED kreeg overhandigd die bestemd is voor het Veteranen Ontmoetings Centrum Duin en Bollenstreek te Sassenheim. In totaal krijgen vijftien van de samenwerkende VOC een AED. Toen er vorig jaar geld overbleef van de inzamelingsactie van het Veteranen Platform (VP) voor een bronzen buste van erevoorzitter Ted Meines, is hiervoor in overleg met hem een nuttige bestemming gezocht. Ongeveer de helft van het benodigde budget komt uit de surplus gelden van de VP actie, het resterende bedrag wordt betaald door het Veteraneninstituut (Vi) en het VP project ´versterking nuldellijnsondersteuning veteranen´, dat wordt gefinancierd door het vfonds. Van Tilburg zag de schenking van de AEDs ook als een blijk van goede samenwerking van de VOC met het Veteranen Platform.

De AEDs passen goed in het concept van de veteranen ontmoetingscentra, die voor veel veteranen een huiskamerfunctie vervullen. Het zijn plaatsen waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waar ze aandacht krijgen van vrijwilligers die hen desgewenst kunnen helpen of adviseren in het in het kader van de nuldelijnsondersteuning veteranen. De AEDs zijn tijdens de openingstijden van de VOC ook toegankelijk voor buurtbewoners in de directe omgeving. De AED’s zijn op bruikleen verstrekt, het Vi zorgt voor het beheer. (foto: Inge Langeveld)

Veteranendag 2014Den Haag, 28 juni 2014 – Het Veteranen Platform was dit prominent aanwezig op het Malieveld tijdens de tiende Nederlandse Veteranendag. Het VP paviljoen was dubbel zo groot als in voorgaande jaren en niet zonder reden. Het VP viert dit jaar immers zijn 25-jarig jubileum. Later dit jaar komt hier meer aandacht voor, onder andere tijdens de eindejaarsbijeenkomst. De VP stand kreeg veel aanloop van individuele veteranen en hun relaties zoals op de foto is te zien. Ook de minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, de Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp en de nieuwe Inspecteur Generaal der Krijgsmacht tevens Inspecteur der Veteranen luitenant-generaal KLu Bart Hoitink toonden hun belangstelling voor de vernieuwde stand van het Veteranen Platform.

Page 12 of 14 1 10 11 12 13 14

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen