Smiley face

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

In 30 jaar is er veel gebeurd en gerealiseerd. Voor een terugblik tot heden klik hier.

Doorn, 19 mei 2021

Logo_SVCulemborgDe Stichting Veteranen Culemborg heeft als doel het bevorderen van respect en waardering voor veteranen en dit tot uiting brengen namens de Culemborgse samenleving.
De Culemborgse veteranen hebben een plaats in de jaarlijkse dodenherdenking en de 5 mei festiviteiten in de stad.

De onderlinge contacten tussen de jongere en oudere veteranen worden bevorderd door het organiseren van een veteranencafé.
Verder organiseert de stichting in samenwerking met de gemeente Culemborg jaarlijks het veteranenconcert waar de beroepsorkesten van Defensie optreden.

Culemborgse veteranen van de Stichting Veteranen Culemborg zijn ook actief bij het doorverwijzen van hulpvragen van veteranen naar de deskundige specialistische zorginstanties.

Wilt u meer weten over de SVC, kijk dan eens op onze facebookpagina

Doorn, 14 mei 2021

Vanaf 13 mei is De Oost te zien op streamingdienst Amazon Prime.

De veelbesproken speelfilm werpt een blik op een voor het grote Nederlandse publiek weinig besproken geschiedenis: de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd van 1945-1949. Een eerste aanzet om het Indonesische perspectief te belichten op een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis?

We vroegen het aan ingewijden die de film – net als de Kanttekening – eerder mochten zien.

https://dekanttekening.nl/samenleving/te-negatief-of-juist-te-nederlands-de-oost-raakt-aan-diepe-wonden2/

Doorn, 12 mei 2021

Gratis Veteranenvlag voor alle Nederlandse overheidsinstellingen en aangesloten veteranenorganisaties!

Het Veteranen Platform biedt dit jaar aan alle overheidsinstellingen en bij hen aangesloten veteranenorganisaties gratis een Veteranenvlag aan! Door het hijsen van de vlag kan elke organisatie haar respect, erkenning en waardering voor alle Nederlandse veteranen tonen. Het Veteranen Platform en Veteranenshop hopen met dit initiatief bij te dragen aan een onvergetelijke Nederlandse Veteranendag op 26 juni 2021.

Dankzij een intensieve samenwerking tussen het Veteranen Platform, het ministerie van Defensie, het vfonds en Veteranenshop, gaat een langgekoesterde wens in vervulling: De enige echte vlag voor en door veteranen, zal dit jaar op meer plaatsen dan ooit tevoren prominent zichtbaar zijn. We zijn ontzettend trots op dit gezamenlijke resultaat.

Het project wordt gefinancierd uit het overgebleven budget van de Nederlandse Veteranendag 2020, aangevuld met een substantiële bijdrage van het vfonds.

Welke organisaties ontvangen de vlag?

Veteranenshop verstuurt de Veteranenvlag namens het Veteranen Platform in de eerste weken van juni gratis naar de volgende organisaties:
– Nederlandse ministeries
– Nederlandse gemeenten
– Nederlandse provincies
– Nederlandse waterschappen
– Openbare bibliotheken
– Operationele commando’s
– Bij het Veteranen Platform aangesloten veteranenorganisaties
– Ontmoetingscentra voor veteranen
– Veteranencafés

Landelijke erkenning

De bedenker en ontwerper van de Veteranenvlag, Edo van den Berg, streefde er met zijn ontwerp naar om een vlag te maken waarin iedere veteraan zich kon herkennen en die geldt als exclusief symbool voor Nederlandse veteranen. Soraya van Weereld van Veteranenshop zet zich al jaren in voor landelijke erkenning van de vlag. De laatste jaren ontstond daardoor al veel draagvlak vanuit de maatschappij, en de vlag werd steeds vaker door zowel veteranen, burgers en organisaties gehesen. Dankzij dit initiatief lijkt dit doel nu eindelijk volledig behaald te worden, waarmee we erg blij zijn. Want hoewel het een klein symbool kan lijken voor sommigen, vertegenwoordigt de Veteranenvlag een erg belangrijke boodschap voor de mensen die hebben gestreden voor onze -en andermans- vrijheid.
Dankwoord

Het Veteranen Platform en Veteranenshop bedanken het ministerie van Defensie en het vfonds hartelijk voor deze unieke samenwerking. Dankzij onze gezamenlijke inspanningen en jullie bijdrage kunnen veel organisaties hun respect, waardering en aanzien ten aanzien van veteranen ook dit jaar tonen, ondanks de coronamaatregelen. Dat we het juist dit jaar voor elkaar hebben gekregen om de Veteranenvlag landelijke (h)erkenning te geven, vervult ons met trots. We kijken nu al uit naar 26 juni, en naar de komende jaren!

Hartelijke veteranengroet,

Doorn, 11 mei 2021

“Als gevolg van de Covid-pandemie zijn alle fysieke bijeenkomsten, evenementen en veteranendagen voor het tweede jaar op een rij afgelast.

Dat maakt het noodzakelijk dat de samenleving haar erkenning en waardering voor veteranen op een andere wijze toont. Gefinancierd door het Ministerie van Defensie en vfonds, en in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Veteranenshop, biedt het Veteranen Platform overheidsinstellingen en veteranenorganisaties de Veteranenvlag aan.

In grote lijnen betekent dit dat alle ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, openbare bibliotheken, operationele commando’s, aangesloten veteranenorganisaties, veteranen ontmoetingscentra en veteranencafés begin juni een Veteranenvlag ontvangen om te hijsen tijdens de Nederlandse Veteranendag 2021 en bij veteranenaangelegenheden.

Valt uw organisatie onder één van bovenstaande categorieën maar heeft uw organisatie in de derde week van juni geen Veteranenvlag ontvangen, neem dan contact op met dhr. Hans Peters via penningmeester@veteranenplatform.nl om te bezien of u ook voor deze gratis Veteranenvlag in aanmerking komt.”

Doorn, 7 mei 2021

Vanwege de recente berichtgevingen rond de film ‘De Oost’, die binnenkort in première gaat, neemt het bestuur van de Vereniging Veteranenplatform onderstaand standpunt in.
“Op 13 mei zal de film ‘De Oost’ in première gaan en is deze te zien via de betaalzender Amazon Prime en mogelijk binnenkort ook in de bioscopen. De film beschrijft het fictieve verhaal van een Nederlandse oorlogsvrijwilliger die na WOII in de periode tussen 1945 en 1950 wordt ingezet in Nederlands Indië.
De trailer van de film veroorzaakte in 2020 nogal wat commotie onder met name Indië veteranen en organisaties die hun belangen behartigen. Deze onrust werd o.a. veroorzaakt door het gebruik van Gotische letters voor de titel, donkere uniformen en de portrettering van kap Westerling. Er zou een associatie worden gesuggereerd met nazi Duitsland. De vrees bestond dat er daardoor een foutief en negatief beeld wordt geschetst over het optreden van Nederlandse militairen in onze voormalige kolonie.
Het bestuur van het Veteranen Platform is onlangs in de gelegenheid gesteld om een voorvertoning van de film bij te wonen. (meer…)

Doorn, 7 mei 2021

Introductie Stichting Dongemondse Veteranen.

Logo_SDVIn het najaar van 2019 zijn de Dongemondse Veteranen ontstaan, op dat moment nog een stichting in oprichting. Na het passeren van de akte van oprichting bij de notaris op 13 januari 2020 zijn we hierna ook officieel opgericht.

Stichting Dongemondse Veteranen is een jonge stichting die zich bezighoudt met het ontplooien van activiteiten en het versterken van de onderlinge contacten tussen de veteranen en hun thuisfront uit de gehele regio Dongemond.

We proberen hierbij een solide basis te vormen waarbij de veteraan en het gezin centraal staan. Ook door samen te werken met de verschillende gemeenten en instanties is het de bedoeling dat er meer erkenning en waardering komt voor de veteraan bij de burgermaatschappij van de regio Dongemond. De regio bestaat uit de gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout en Altena. Daarnaast zouden we de samenwerking tussen de veteranenstichtingen uit de omgeving willen opzoeken en versterken. Samen sta je nu eenmaal sterker.

Naast onze veteranenborrels op de tweede donderdag van de maand in onze thuisbasis bij Café Linq te Raamsdonksveer, organiseren we bezoeken aan musea, ondersteuning en voordracht bij kransleggingen, een motorrit en een fietstocht georganiseerd.

Helaas hebben we de reeds op de planning staande nieuwe activiteiten vanwege corona noodgedwongen moeten doorschuiven. Zodra dit voorbij is hopen we onze activiteiten en zichtbaarheid in de regio weer verder te vergoten. Hou onze website en sociale media hiervoor in de gaten!

http://dongemondseveteranen.nl/

Doorn, 29 april 2021

Per 8 oktober 2019 is de Vereniging Veteranen Geestelijk Verzorgers (VVGV) opgericht.

Deze vereniging staat principieel open voor alle Geestelijk Verzorgers die veteraan zijn en lid willen worden. Daarnaast zijn er per denominatie onderafdelingen die hun eigen programma kunnen inrichten. Geestelijk Verzorgers die de veteranenstatus (nog) niet hebben verkregen kunnen zich aansluiten als aspirant lid.
De Vereniging stelt zich het navolgende ten doel:

  • Het vanuit de maatschappij verkrijgen van erkenning en waardering voor Nederlandse veteranen, met name voor Geestelijk Verzorgers.
  • Het behartigen van de materiële en immateriële belangen van deze Geestelijk Verzorgers.
  • Het zorgdragen voor kameraadschappelijke ondersteuning in het algemeen en ondersteuning van het (mogelijk) verwerkingsproces van deze veteranen in het bijzonder, onder meer door inzet van collegae GV’ers en door het ontplooien van diverse saamhorigheidsactiviteiten.
  • Het bevorderen van het onderlinge contact tussen veteranen geestelijk verzorgers Defensie, in en buiten dienst (De vereniging kent onderafdelingen (denominaties) die eigen activiteiten kunnen ontplooien).
  • Aan derden diensten aanbieden als het verzorgen van lessen en conferenties, het begeleiden van excursies en bezoeken erevelden, assistentie bij uitvaarten van oude militairen, e.d.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De doelstellingen kunnen op de volgende wijze worden verwezenlijkt:

(meer…)

Doorn, 14 april 2021

De Algemene Marine Vereniging Zeeland (AMVZ) is op 9 september 2019 opgericht. Na de oprichting hadden zich al snel 75 leden die zich bij onze vereniging hebben aangesloten. Hieronder waren ook een groot aantal veteranen, velen uit vroegere missies zoals Nieuw-Guinea maar ook jonge veteranen uit recentere missies. Ook een aantal oud-militairen van andere krijgsmachtdelen hebben zich als buitengewoon lid aangemeld. Ook hieronder bevinden zich een aantal veteranen uit bijvoorbeeld Libanon.

Aangezien we nog geen eigen onderkomen hadden, werden onze bijeenkomsten en feestavonden in een Brandweertrainingscentrum en Stationsrestauratie gehouden hetgeen natuurlijk niet ideaal was. In 2020 heeft de Stichting Meijaard-Rijsdijk een voormalig schoolgebouw gekocht en beschikbaar gesteld aan de veteranen. Dit pand, Elizabeth Alexander Huis, is vernoemd naar de naamgeefster van de Stichting Meijaard-Rijsdijk is nu het onderkomen van de Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum Zeeland (SVOCZ). Hier heeft de AMVZ ook onderdak gekregen.

Het was de bedoeling om dit in april 2020 feestelijk te laten openen door de IGK. Helaas heeft corona dit tot nu toe verhinderd. Wel zijn er diverse activiteiten zoals de zaterdag inloop waar de ex-militairen en veteranen ongedwongen onder het genot van een bakje koffie of een drankje kunnen bijkletsen. Iedere maand wordt op de laatste woensdag van de maand een Indische maaltijd geserveerd die door veel leden wordt bezocht. Het bestuur hoopt dat wanneer de coronamaatregelen dit weer toelaten, we weer diverse nieuwe activiteiten kunnen ontplooien.

Contact met de AMVZ:
Telefoon: 06-51 12 64 90
E-mail: secretariaat.amvz@gmail.com

Doorn, 7 april 2021

De Invictus Games Den Haag naar 16-22 april 2022

De al twee keer uitgestelde Invictus Games Den Haag 2020, gepresenteerd door Jaguar Land Rover, worden gehouden van 16 tot en met 22 april 2022. Dit is door de Invictus Games Foundation en het Nederlandse organisatiecomité besloten, in goed overleg met de gemeente Den Haag, de teams en de partners.

Vijfde editie in Den Haag
De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. De Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend hebben. In de plannen staat altijd de veiligheid en het welzijn van deelnemers en hun Friends & Family voorop. Sinds de inaugurele Invictus Games in 2014 in Londen, zijn de volgende Invictus Games gehouden in Orlando (2016), Toronto (2017) en Sydney (2018).

De vijfde Invictus Games wordt dus van 16-22 april 2022 in Den Haag gehouden met meer dan 500 deelnemers uit 20 landen die deelnemen aan een multi sport evenement met tien adaptieve sporten. The Duke of Sussex is beschermheer en initiatiefnemer van de Invictus Games en de Invictus Games Foundation.

Wouter Bakker, Teamcaptain van het Nederlands Invictus Games team: ‘Wij kijken er naar uit om in 2022 de spelen te mogen beleven zoals ze bedoeld zijn: met vrienden & familie en met de steun van het publiek vanaf de tribunes. Wij blijven tot die tijd ons best doen om fit en voorbereid te zijn, wij blijven bewegen en houden de spirit van de Invictus Games vast. We kijken er naar uit om in april 2022 alle deelnemers en toeschouwers in goede gezondheid te zien in Den Haag.’

(meer…)

Doorn, 2 april 2021

Wij zijn opzoek naar een nieuw algemeen lid voor het bestuur van het VP.

Als algemeen lid ben je primair verantwoordelijk voor de verbinding met onze aangesloten lidorganisaties. Wij zoeken hiervoor een veteraan die hier tijd en energie in wil steken en zo ons team wil versterken.
Geïnteresseerden kunnen de functie omschrijving opvragen bij ons hoofdbureau, mailadres is: info@veteranenplatform.nl
Sluitingstermijn is 1 mei 2021.

Page 2 of 15 1 2 3 4 15

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen