Smiley face

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

In 30 jaar is er veel gebeurd en gerealiseerd. Voor een terugblik tot heden klik hier.

Doorn, 29 april 2021

Per 8 oktober 2019 is de Vereniging Veteranen Geestelijk Verzorgers (VVGV) opgericht.

Deze vereniging staat principieel open voor alle Geestelijk Verzorgers die veteraan zijn en lid willen worden. Daarnaast zijn er per denominatie onderafdelingen die hun eigen programma kunnen inrichten. Geestelijk Verzorgers die de veteranenstatus (nog) niet hebben verkregen kunnen zich aansluiten als aspirant lid.
De Vereniging stelt zich het navolgende ten doel:

  • Het vanuit de maatschappij verkrijgen van erkenning en waardering voor Nederlandse veteranen, met name voor Geestelijk Verzorgers.
  • Het behartigen van de materiële en immateriële belangen van deze Geestelijk Verzorgers.
  • Het zorgdragen voor kameraadschappelijke ondersteuning in het algemeen en ondersteuning van het (mogelijk) verwerkingsproces van deze veteranen in het bijzonder, onder meer door inzet van collegae GV’ers en door het ontplooien van diverse saamhorigheidsactiviteiten.
  • Het bevorderen van het onderlinge contact tussen veteranen geestelijk verzorgers Defensie, in en buiten dienst (De vereniging kent onderafdelingen (denominaties) die eigen activiteiten kunnen ontplooien).
  • Aan derden diensten aanbieden als het verzorgen van lessen en conferenties, het begeleiden van excursies en bezoeken erevelden, assistentie bij uitvaarten van oude militairen, e.d.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De doelstellingen kunnen op de volgende wijze worden verwezenlijkt:

(meer…)

Doorn, 14 april 2021

De Algemene Marine Vereniging Zeeland (AMVZ) is op 9 september 2019 opgericht. Na de oprichting hadden zich al snel 75 leden die zich bij onze vereniging hebben aangesloten. Hieronder waren ook een groot aantal veteranen, velen uit vroegere missies zoals Nieuw-Guinea maar ook jonge veteranen uit recentere missies. Ook een aantal oud-militairen van andere krijgsmachtdelen hebben zich als buitengewoon lid aangemeld. Ook hieronder bevinden zich een aantal veteranen uit bijvoorbeeld Libanon.

Aangezien we nog geen eigen onderkomen hadden, werden onze bijeenkomsten en feestavonden in een Brandweertrainingscentrum en Stationsrestauratie gehouden hetgeen natuurlijk niet ideaal was. In 2020 heeft de Stichting Meijaard-Rijsdijk een voormalig schoolgebouw gekocht en beschikbaar gesteld aan de veteranen. Dit pand, Elizabeth Alexander Huis, is vernoemd naar de naamgeefster van de Stichting Meijaard-Rijsdijk is nu het onderkomen van de Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum Zeeland (SVOCZ). Hier heeft de AMVZ ook onderdak gekregen.

Het was de bedoeling om dit in april 2020 feestelijk te laten openen door de IGK. Helaas heeft corona dit tot nu toe verhinderd. Wel zijn er diverse activiteiten zoals de zaterdag inloop waar de ex-militairen en veteranen ongedwongen onder het genot van een bakje koffie of een drankje kunnen bijkletsen. Iedere maand wordt op de laatste woensdag van de maand een Indische maaltijd geserveerd die door veel leden wordt bezocht. Het bestuur hoopt dat wanneer de coronamaatregelen dit weer toelaten, we weer diverse nieuwe activiteiten kunnen ontplooien.

Contact met de AMVZ:
Telefoon: 06-51 12 64 90
E-mail: secretariaat.amvz@gmail.com

Doorn, 7 april 2021

De Invictus Games Den Haag naar 16-22 april 2022

De al twee keer uitgestelde Invictus Games Den Haag 2020, gepresenteerd door Jaguar Land Rover, worden gehouden van 16 tot en met 22 april 2022. Dit is door de Invictus Games Foundation en het Nederlandse organisatiecomité besloten, in goed overleg met de gemeente Den Haag, de teams en de partners.

Vijfde editie in Den Haag
De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. De Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend hebben. In de plannen staat altijd de veiligheid en het welzijn van deelnemers en hun Friends & Family voorop. Sinds de inaugurele Invictus Games in 2014 in Londen, zijn de volgende Invictus Games gehouden in Orlando (2016), Toronto (2017) en Sydney (2018).

De vijfde Invictus Games wordt dus van 16-22 april 2022 in Den Haag gehouden met meer dan 500 deelnemers uit 20 landen die deelnemen aan een multi sport evenement met tien adaptieve sporten. The Duke of Sussex is beschermheer en initiatiefnemer van de Invictus Games en de Invictus Games Foundation.

Wouter Bakker, Teamcaptain van het Nederlands Invictus Games team: ‘Wij kijken er naar uit om in 2022 de spelen te mogen beleven zoals ze bedoeld zijn: met vrienden & familie en met de steun van het publiek vanaf de tribunes. Wij blijven tot die tijd ons best doen om fit en voorbereid te zijn, wij blijven bewegen en houden de spirit van de Invictus Games vast. We kijken er naar uit om in april 2022 alle deelnemers en toeschouwers in goede gezondheid te zien in Den Haag.’

(meer…)

Doorn, 2 april 2021

Wij zijn opzoek naar een nieuw algemeen lid voor het bestuur van het VP.

Als algemeen lid ben je primair verantwoordelijk voor de verbinding met onze aangesloten lidorganisaties. Wij zoeken hiervoor een veteraan die hier tijd en energie in wil steken en zo ons team wil versterken.
Geïnteresseerden kunnen de functie omschrijving opvragen bij ons hoofdbureau, mailadres is: info@veteranenplatform.nl
Sluitingstermijn is 1 mei 2021.

Doorn, 30 maart 2021

Door het onderzoek uit 2017 van het VI over verschillende behoeften tussen mannelijke en vrouwelijke veteranen, heb ik – Jacqueline van Tilburg – het begin gemaakt met een veteraneninitiatief specifiek gericht op vrouwelijke veteranen en hun behoeften.

Uit gegevens van defensie en het Veteraneninstituut blijkt dat er ongeveer 5800 vrouwelijke veteranen zijn (d.d. 1-1-2020). De stichting Thuisbasis de Klaproos richt zich op vrouwelijke veteranen van alle leeftijden, rangen en standen en met uitzendervaring van ongeacht welke (soort) missie.

De stichting heeft tot doel om de vrouwelijke veteraan een plek en mogelijkheid te geven die veiligheid, openheid en gezelligheid biedt. Daarbij staat ontmoeten en empowerment als mens, vrouw en veteraan centraal. Door het organiseren van (thema)bijeenkomsten, activiteiten vanuit de blokhut in Ophemert of vanuit ontmoetingslocaties in het land, geven we vorm aan de ontmoeting en empowerment. Omdat de vrouwelijke veteranen door het land verspreid zitten, kunnen activiteiten en bijeenkomsten verspreid door het land plaatsvinden. Ideeën of behoeften die regionaal ontstaan of leven, kunnen we zo oppakken en organiseren. We hebben daarom ook geen leden, maar spreken de vrouwelijke veteranen via diverse communicatie lijnen aan om zicht te krijgen op de activiteiten.
Vanwege corona zijn in 2020 weinig activiteiten doorgegaan.

Op 25 juni 2020 is er een wandeldag georganiseerd om het gemis van de Nijmeegse Vierdaagse een beetje op te vangen.

Als je eens wil sparren over mogelijkheden of ideeën wil bespreken, neem dan gerust contact met ons op.
Voor informatie over de Thuisbasis de Klaproos, bezoek onze website thuisbasisdeklaproos.nl of mail naar info@thuisbasisdeklaproos.nl

Alblasserdam, 26 maart 2021

Tijdens de online Algemene vergadering (AV) van het Veteranen Platform is vandaag Lgen bd Hans van Griensven unaniem gekozen als de nieuwe voorzitter van het Bestuur VP.

Tijdens de volgende AV op 4 juni 2021 zal hij de functie overnemen van de huidige voorzitter, Bgen bd Hein Scheffer, die in juni zijn tweede termijn als voorzitter van het bestuur VP heeft vervuld.

Vanaf deze plaats feliciteren wij Hans van harte met zijn verkiezing.

Doorn, 23 maart 2021

Naar aanleiding van het statement van het Veteranen Platform (VP) over het gedrag van een aantal veteranen die tijdens demonstraties een ‘veteranenlinie’ hebben opgesteld het volgende.

Het VP is een koepelorganisatie van bijna 80 veteranenorganisaties en behartigt de belangen van alle Nederlandse veteranen namens de aangesloten organisaties.
Het staat u als Nederlands Staatsburger vrij om te demonstreren. Doe dat in dat geval als individu of gezamenlijk in een burgerinitiatief, maar niet onder de vlag van het zijn van veteraan: dus tijdens de demonstratie geen militaire kenmerken (baret, militaire groet, militaire kleding). Het VP benadrukt nogmaals dat door de presentatie in de media, de militaire uitingen in woord en gedrag en het dragen van militaire persoonlijke uitrusting wordt gesuggereerd dat deze acties door de gehele veteranengemeenschap worden ondersteund. Dat is niet het geval. Daarnaast is de politie de uitvoerende macht die de wetten moet handhaven. Voor de demonstraties waar het om gaat, waren geen vergunningen afgegeven dus waren ze niet toegestaan. Net zomin als de politie zelf, ondersteunen wij buitensporig geweld van demonstranten noch van de politie.

Bestuur VP

Blijkbaar is er vanuit een niet openbare facebookpagina (genaamd: ‘In het gelid voor de vrijheid’) opgeroepen om bij een demonstratie als veteranen een buffer te vormen tussen demonstranten en politie met het doel politiegeweld tegen te gaan. Door dit te doen als (vermeende) veteraan wordt er gesuggereerd dat zij dit doen namens alle veteranen. Het Veteranen Platform distantieert zich volledig van deze actie en staat schouder aan schouder met de politie tegen elke vorm van onwettelijke actie.

Doorn, 15 maart 2021

Oud-rechtbankpresident Robert Croll uit Laren zwaait af bij het Vfonds: ‘Het beste pleidooi voor vrede is een oorlogsgraf’

In een zaaltje op het ministerie van Defensie kwam op sobere wijze een eind aan zestien jaar betrokkenheid van Robert Croll (66) bij het Nationaal Fonds voor Vrede, Veiligheid en Veteranenzorg, kortweg het Vfonds. Slechts zeven gasten zagen live dat Croll het Ereteken van Verdienste in Goud kreeg voor zijn inzet.

null

Lees hier het gehele artikel over Robert Croll.

Doorn , 8 maart 2021

Wij zijn de Stichting Veteranen Kampen, opgericht in 2009 door een aantal Indië veteranen. In Kampen wonen ruim 300 veteranen. Onze doelstelling is om de veteranen in Kampen te vinden, boeien en binden. Daarnaast willen we de Kamper bevolking informeren over het wel en wee van veteranen. Wij organiseren maandelijks een veteranencafé in restaurant De Vier Jaargetijden in Kampen, dit veteranencafé is ook toegankelijk voor geïnteresseerden. In Kampen is één keer in de vijf jaar een Veteranendag, wij ondersteunen de gemeente met de organisatie van deze dag.

Verder organiseren wij jaarlijks een diner voor de veteranen, met partner, meestal op een kazerne in de omgeving van Kampen. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een uitstapje voor de veteranen en partner, bijv. naar een (militair) museum of een rondvaart. Hiervoor nodigen we ook wel veteranen uit van omliggende gemeenten.

Stichting Veteranen Kampen

Wij hebben een aantal malen geprobeerd jonge veteranen bij onze activiteiten te betrekken, daar organiseerden wij dan momenten voor ’s avonds en op zaterdag, maar de belangstelling hiervoor was niet erg groot. Ieder jaar proberen we Kamper veteranen te enthousiasmeren voor de Nederlandse Veteranendag en de hoeveelheid veteranen die eind juni in Kampen de trein neemt naar Den Haag wordt ieder jaar groter, speciaal hierbij is dat wij ieder jaar het college van B&W uitnodigen ons te vergezellen naar de NLVD en ieder jaar gaat er wel een wethouder of de burgemeester mee.

Page 2 of 15 1 2 3 4 15

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen