Smiley face

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

In 30 jaar is er veel gebeurd en gerealiseerd. Voor een terugblik tot heden klik hier.

💛🖤 | All Invictus teams are getting ready, The Hague is getting ready… The countdown has started: only 150 days to go untill the start of IG2020! Tickets available in our ticketshop: www.invictusgames2020.com/tickets See you in The Hague!

Vanwege persoonlijke omstandigheden, heeft Jos van den Nouland besloten om zijn functie als vicevoorzitter van het Veteranen Platform
en alle daarmee verband houdende werkzaamheden per omgaande neer te leggen. Hij zal afscheid nemen tijdens de komende eindejaarsbijeenkomst. Het bestuur van het VP zal daarnaast in het komende jaar op gepaste wijze afscheid nemen van Jos. Zijn inbreng zal worden gemist.
Het bestuur betreurt maar respecteert zijn besluit en
zal zo snel mogelijk via de daarvoor vastgestelde procedure in de vulling van deze vacature voorzien.

Onze atleten verdienen onze steun!!!. Moedig hen aan vanaf de tribune.

Bestel kaarten. De actie duurt tot medio februari.

https://www.veteraneninstituut.nl/ontmoeten/sport/invictus2020/

Wil jij de deelnemers aan de Invictus Games 2020 van dichtbij aanmoedigen? Veteranen kunnen extra voordelig wedstrijden* bezoeken! Via Mijn Vi kun je de veteranentickets bestellen en het wedstrijdoverzicht bekijken.

Als veteraan krijg je voor €5 toegang tot een wedstrijd én 2 consumptiemunten. Per wedstrijd kun je 2 tickets bestellen. Extra reguliere tickets zijn bij te bestellen.

* Voor de veteranentickets zijn bepaalde sessies geselecteerd. Wielrennen is vrij toegankelijk, hiervoor is het niet nodig tickets te kopen. De kaartverkoop voor het zwemmen start later.

Donderdag 9 mei heeft het Veteranen Platform zijn 30 jarige verjaardag gevierd met een symposium ‘De Trotse Veteraan’ en ’s avonds aansluitend een Diner de Corps.

Het symposium was geheel gewijd aan het verschijnen van een handboek over veteranen. In het Handboek Veteranen is de kennis over veteranen verzameld, geobjectiveerd, geborgd en beter toegankelijk gemaakt. Het Handboek is een uitgave in de serie Handboeken Veiligheid onder eindredactie van prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller en wordt uitgegeven door Wolters Kluwer. In het boek hebben 32 auteurs in 18 hoofdstukken over evenzovele onderwerpen behorende tot hun expertisegebied geschreven. Drie van de auteurs verzorgden een presentatie tijdens het symposium.

Rond 14.30 uur opende de voorzitter van het Veteranen Platform, brigadegeneraal b.d. H.J. (Hein) Scheffer het symposium, dat plaats vond in het gebouw van Stichting de Basis in Doorn, en verwelkomde alle gasten met een speciaal woord van welkom voor de minister van defensie, die rond 16.00 uur arriveerde. Tijdens zijn openingswoord wees hij op de vele verdiensten van het Veteranen Platform in de afgelopen 30 jaar. Voor een goed overzicht daarvan verwees hij naar hoofdstuk 9 van het Handboek.


Vervolgens wenste hij eenieder een goed symposium en gaf hij het woord aan de dagvoorzitter Erwin Muller, die in een korte inleiding vertelde over het proces van de totstandkoming van het boek, waarna hij de eerste spreker tevens auteur (hoofdstuk 3), Jacco Duel, aankondigde.


Lees verder

Van 4 tot 10 maart jl. heeft de Oorlogsgravenstichting een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse Erevelden in Indonesië. Dit jaarlijkse werkbezoek werd uitgevoerd door de Directeur van deze Stichting dhr. T.W.B. Vleugels en de President van de Raad van Toezicht mr. J.P.H. Donner. Sinds vorig jaar nodigt de heer Vleugels mensen uit om op eigen kosten deze reis mee te maken. Aan deze reis namen dit jaar tevens deel de IGK, luitenant generaal van Griensven en zijn adjudant overste Badoux, de C-CLAS, luitenant-generaal Beulen, zijn adjudant majoor de Vlieg en Hans Peters namens het bestuur van het Veteranen Platform.
Voor meer informatie over de zeven Erevelden verwijs ik u naar de website van de Oorlogsgravenstichting www.oorlogsgravenstichting.nl.


Aansluitend op de inspectiereis van de Erevelden in Indonesië, werd er van 11 maart tot en met 13 maart door een deel van de delegatie een bezoek gebracht aan Zuid-Korea. Dit bezoek stond in het teken van de begrafenis van de urn met as van Willem de Buijzer, een Nederlandse Korea Veteraan die eind 2018 was overleden. Lees verder

26 februari 2019. Zoals bekend is de eerste NOS regio (Noord Brabant) op 1 februari van start gegaan. In de aanloop daar naar toe is tijdens de regionale NOS bijeenkomsten een oproep gedaan aan de deelnemers om zich beschikbaar te stellen voor de rol van Regio Coördinator (RC) in de provincie waarin ze woonachtig zijn. Lees verder

Op 1 februari is in de Veiligheidsregio Midden en West Brabant gestart met de eerste regio NOS 2.0. De kick off bijeenkomst heeft plaats gevonden op 30 januari 2019 in het Echo’s Home in Oirschot. Lees verder

Op 4 januari j.l. is een kunstwerk ter nagedachtenis en eerbetoon aan generaal Ted Meines, onze ere-voorzitter, onthuld in Leidschendam. Voorafgaand aan de onthulling is gesproken door burgemeester Klaas Tigelaar en een dochter van Ted Meines, Sonja. Ook werd gesproken door Hein Scheffer, de voorzitter van de Stichting Veteranen Platform. Hij bedankte namens de veteranengemeenschap eenieder die aan de plaatsing van dit kunstwerk heeft bijgedragen.
De totstandkoming van het kunstwerk is het resultaat van het initiatief van oud-fractieleider van de Gemeentebelangen Voorburg Leidschendam Stompwijk, Walter Rosbenders die in 2017 om een eerbetoon voor Meines in de gemeente vroeg en burgemeester Klaas Tigelaar die toen beloofde zich daar sterk voor te maken. Het kunstwerk is gemaakt door de Voorburgse kunstenaar Guido Sprenkels, die Ted Meines bijzonder treffend heeft neergezet. Het is een blijk van erkenning en waardering voor een bijzondere man wiens leven o.a. in dienst stond van het strijden voor erkenning, waardering en goede zorg voor de veteranen. Het kunstwerk is – heel passend – gesitueerd bij de ingang van de verzetsheldenwijk in Leidschendam.
Ted Meines woonde in Leidschendam waar hij op 24 december 2016 op 95-jarige leeftijd overleed.

Op 14 december 2018 heeft het Veteranen Platform zijn tradtionele eindejaarsbijeenkomst gehouden in de vertrouwde omgeving te Doorn. Onder grote belangstelling opende de voorzitter VP, Hein Scheffer, de bijeenkomst en verwelkomde alle aanwezigen.

In zijn toespraak nam hij het gehoor  aan de hand van de speerpunten uit het beleidsplan ‘De trotse Veteraan’ mee in een terugblik van de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Daarna blikte hij vooruit naar 2019, het jaar waarin het VP 30 jaar bestaat. Deze mijlpaal wil het VP benadrukken door het organiseren van een symposium op 9 mei. Onderwerp van het symposium is het eerder aangekondigde wetenschappelijke overzichtswerk over Veteranen, dat wordt uitgegeven als onderdeel van de Kluwer-boekenreeks. Het symposium sluiten we af met een diner de corps.

Voorts bedankte hij allen, die het mogelijk hebben gemaakt wat het Veteranen Platform het afgelopen jaar heeft kunnen doen voor de veteranengemeenschap. Speciale dank gaat daarbij uit naar het Ministerie van defensie en het vfonds voor de financiering van de veteranenactiviteiten.

Tot slot wenste hij allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 in goede gezondheid.

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform werd door de voorzitter, Hein Scheffer, afscheid genomen van een paar vertegenwoordigers in de Algemene Ledenvergadering. Zij nemen deel aan die vergaderingen namens hun lidorganisatie.

Marianne Noot stopte als vertegenwoordiger van de Stichting MeForYou, omdat deze stichting helaas is opgehouden te bestaan. De andere aanwezige vertegenwoordigers, Cees van de Ploeg van de Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers en Ad Kroeseklaas van de Bond van Wapenbroeders, zijn inmiddels opgevolgd. De 4e vertegenwoordiger, Cees van Vliet van de Stichting OVW Engeland-Schotland, kon helaas niet aanwezig zijn i.v.m. ziekte.

Page 2 of 10 1 2 3 4 10

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen