Smiley face

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

In 30 jaar is er veel gebeurd en gerealiseerd. Voor een terugblik tot heden klik hier.

Doorn, 30 maart 2021

Door het onderzoek uit 2017 van het VI over verschillende behoeften tussen mannelijke en vrouwelijke veteranen, heb ik – Jacqueline van Tilburg – het begin gemaakt met een veteraneninitiatief specifiek gericht op vrouwelijke veteranen en hun behoeften.

Uit gegevens van defensie en het Veteraneninstituut blijkt dat er ongeveer 5800 vrouwelijke veteranen zijn (d.d. 1-1-2020). De stichting Thuisbasis de Klaproos richt zich op vrouwelijke veteranen van alle leeftijden, rangen en standen en met uitzendervaring van ongeacht welke (soort) missie.

De stichting heeft tot doel om de vrouwelijke veteraan een plek en mogelijkheid te geven die veiligheid, openheid en gezelligheid biedt. Daarbij staat ontmoeten en empowerment als mens, vrouw en veteraan centraal. Door het organiseren van (thema)bijeenkomsten, activiteiten vanuit de blokhut in Ophemert of vanuit ontmoetingslocaties in het land, geven we vorm aan de ontmoeting en empowerment. Omdat de vrouwelijke veteranen door het land verspreid zitten, kunnen activiteiten en bijeenkomsten verspreid door het land plaatsvinden. Ideeën of behoeften die regionaal ontstaan of leven, kunnen we zo oppakken en organiseren. We hebben daarom ook geen leden, maar spreken de vrouwelijke veteranen via diverse communicatie lijnen aan om zicht te krijgen op de activiteiten.
Vanwege corona zijn in 2020 weinig activiteiten doorgegaan.

Op 25 juni 2020 is er een wandeldag georganiseerd om het gemis van de Nijmeegse Vierdaagse een beetje op te vangen.

Als je eens wil sparren over mogelijkheden of ideeën wil bespreken, neem dan gerust contact met ons op.
Voor informatie over de Thuisbasis de Klaproos, bezoek onze website thuisbasisdeklaproos.nl of mail naar info@thuisbasisdeklaproos.nl

Alblasserdam, 26 maart 2021

Tijdens de online Algemene vergadering (AV) van het Veteranen Platform is vandaag Lgen bd Hans van Griensven unaniem gekozen als de nieuwe voorzitter van het Bestuur VP.

Tijdens de volgende AV op 4 juni 2021 zal hij de functie overnemen van de huidige voorzitter, Bgen bd Hein Scheffer, die in juni zijn tweede termijn als voorzitter van het bestuur VP heeft vervuld.

Vanaf deze plaats feliciteren wij Hans van harte met zijn verkiezing.

Doorn, 23 maart 2021

Naar aanleiding van het statement van het Veteranen Platform (VP) over het gedrag van een aantal veteranen die tijdens demonstraties een ‘veteranenlinie’ hebben opgesteld het volgende.

Het VP is een koepelorganisatie van bijna 80 veteranenorganisaties en behartigt de belangen van alle Nederlandse veteranen namens de aangesloten organisaties.
Het staat u als Nederlands Staatsburger vrij om te demonstreren. Doe dat in dat geval als individu of gezamenlijk in een burgerinitiatief, maar niet onder de vlag van het zijn van veteraan: dus tijdens de demonstratie geen militaire kenmerken (baret, militaire groet, militaire kleding). Het VP benadrukt nogmaals dat door de presentatie in de media, de militaire uitingen in woord en gedrag en het dragen van militaire persoonlijke uitrusting wordt gesuggereerd dat deze acties door de gehele veteranengemeenschap worden ondersteund. Dat is niet het geval. Daarnaast is de politie de uitvoerende macht die de wetten moet handhaven. Voor de demonstraties waar het om gaat, waren geen vergunningen afgegeven dus waren ze niet toegestaan. Net zomin als de politie zelf, ondersteunen wij buitensporig geweld van demonstranten noch van de politie.

Bestuur VP

Blijkbaar is er vanuit een niet openbare facebookpagina (genaamd: ‘In het gelid voor de vrijheid’) opgeroepen om bij een demonstratie als veteranen een buffer te vormen tussen demonstranten en politie met het doel politiegeweld tegen te gaan. Door dit te doen als (vermeende) veteraan wordt er gesuggereerd dat zij dit doen namens alle veteranen. Het Veteranen Platform distantieert zich volledig van deze actie en staat schouder aan schouder met de politie tegen elke vorm van onwettelijke actie.

Doorn, 15 maart 2021

Oud-rechtbankpresident Robert Croll uit Laren zwaait af bij het Vfonds: ‘Het beste pleidooi voor vrede is een oorlogsgraf’

In een zaaltje op het ministerie van Defensie kwam op sobere wijze een eind aan zestien jaar betrokkenheid van Robert Croll (66) bij het Nationaal Fonds voor Vrede, Veiligheid en Veteranenzorg, kortweg het Vfonds. Slechts zeven gasten zagen live dat Croll het Ereteken van Verdienste in Goud kreeg voor zijn inzet.

null

Lees hier het gehele artikel over Robert Croll.

Doorn , 8 maart 2021

Wij zijn de Stichting Veteranen Kampen, opgericht in 2009 door een aantal Indië veteranen. In Kampen wonen ruim 300 veteranen. Onze doelstelling is om de veteranen in Kampen te vinden, boeien en binden. Daarnaast willen we de Kamper bevolking informeren over het wel en wee van veteranen. Wij organiseren maandelijks een veteranencafé in restaurant De Vier Jaargetijden in Kampen, dit veteranencafé is ook toegankelijk voor geïnteresseerden. In Kampen is één keer in de vijf jaar een Veteranendag, wij ondersteunen de gemeente met de organisatie van deze dag.

Verder organiseren wij jaarlijks een diner voor de veteranen, met partner, meestal op een kazerne in de omgeving van Kampen. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een uitstapje voor de veteranen en partner, bijv. naar een (militair) museum of een rondvaart. Hiervoor nodigen we ook wel veteranen uit van omliggende gemeenten.

Stichting Veteranen Kampen

Wij hebben een aantal malen geprobeerd jonge veteranen bij onze activiteiten te betrekken, daar organiseerden wij dan momenten voor ’s avonds en op zaterdag, maar de belangstelling hiervoor was niet erg groot. Ieder jaar proberen we Kamper veteranen te enthousiasmeren voor de Nederlandse Veteranendag en de hoeveelheid veteranen die eind juni in Kampen de trein neemt naar Den Haag wordt ieder jaar groter, speciaal hierbij is dat wij ieder jaar het college van B&W uitnodigen ons te vergezellen naar de NLVD en ieder jaar gaat er wel een wethouder of de burgemeester mee.

Doorn, 19 februari 2021

Op donderdag 18 februari 2021 was de Kick-off 76 dagen van 4&5 mei in Wageningen met de Tafel van Verschilmakers.

Maak jij het verschil?
Sinds 1945 is de vrijheid voor veel jonge generaties vanzelfsprekend geworden. Hoe maak je zo’n ongrijpbaar begrip tastbaar voor een nieuwe groep verschilmakers?

Juist nu wereldwijd vrijheden en verworvenheden (opnieuw) onder druk staan. 40% van de wereldbevolking leeft in een regressieve samenleving, waar vrijheden actief achteruitgaan. Bakens van vrijheid: vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, levensovertuiging, kiesrecht en seksuele vrijheden staan wereldwijd ter discussie, soms óók in Nederland.

Dit is daarom hét moment om nieuwe generaties verschilmakers te mobiliseren en via Wageningen45 aan het woord te laten. Wat leren zij van de bevrijders in 1945? Hoe bewaken we samen de bakens van onze vrije maatschappij? Wat doe je als de vrijheid van het individu of juist het collectief op het spel staat? Kortom: hoe maak jij het verschil?

Bekijk hier de KickOff Wageningen 45 op TouTube.

Doorn, 15 februari 2021

De komende jaren worden zo’n veertig bruggen en viaducten in Nederland vernoemd naar omgekomen militairen. “Nu weet ik zeker: mijn zoon wordt niet vergeten.”
De Jeroen Severs-viaduct. “Klinkt best goed, toch?” zegt Greet Severs uit Zoelmond. “Ik vind het wel wat hebben.”

In 2004 overleed haar zoon en militair Jeroen in een hinderlaag in Irak. Hij overleed ter plekke en is 29 jaar geworden.

“In het begin was ik, behalve heel verdrietig en in shock, vooral heel bang dat hij vergeten zou worden”, vertelt Greet aan RTL Nieuws. “Jeroen was een gewone jongen, zoals iedere andere jongen van 29. Dus wie kon mij beloven dat er niet alleen het eerste jaar aan hem werd gedacht?”

Lees hier het hele artikel

Doorn, 10 februari 2021

Schout-bij-nacht Boudewijn Boots volgt op 8 maart luitenant-generaal Onno Eichelsheim op als Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten (PCDS). De huidige directeur Operaties bij de Defensiestaf wordt daarvoor op 22 februari bevorderd tot vice-admiraal.

Lees hier het Defensie Nieuwsbericht.

Doorn, 10 februari 2021

Door de coronacrisis vond dit jaar slechts een sobere uitvoering plaats van de Nederlandse Veteranendag. Hierdoor is minder geld uitgegeven dan gepland. Besloten is de overgebleven € 680.000 uit te geven aan andere vormen van maatschappelijke erkenning en waardering voor deze groep . Zo krijgen alle geregistreerde veteranen een presentje om hen een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis.

Lees het Defensie nieuwsbericht

Page 3 of 15 1 2 3 4 5 15

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen