Smiley face

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

In 30 jaar is er veel gebeurd en gerealiseerd. Voor een terugblik tot heden klik hier.

Doorn, 19 februari 2021

Op donderdag 18 februari 2021 was de Kick-off 76 dagen van 4&5 mei in Wageningen met de Tafel van Verschilmakers.

Maak jij het verschil?
Sinds 1945 is de vrijheid voor veel jonge generaties vanzelfsprekend geworden. Hoe maak je zo’n ongrijpbaar begrip tastbaar voor een nieuwe groep verschilmakers?

Juist nu wereldwijd vrijheden en verworvenheden (opnieuw) onder druk staan. 40% van de wereldbevolking leeft in een regressieve samenleving, waar vrijheden actief achteruitgaan. Bakens van vrijheid: vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, levensovertuiging, kiesrecht en seksuele vrijheden staan wereldwijd ter discussie, soms óók in Nederland.

Dit is daarom hét moment om nieuwe generaties verschilmakers te mobiliseren en via Wageningen45 aan het woord te laten. Wat leren zij van de bevrijders in 1945? Hoe bewaken we samen de bakens van onze vrije maatschappij? Wat doe je als de vrijheid van het individu of juist het collectief op het spel staat? Kortom: hoe maak jij het verschil?

Bekijk hier de KickOff Wageningen 45 op TouTube.

Doorn, 15 februari 2021

De komende jaren worden zo’n veertig bruggen en viaducten in Nederland vernoemd naar omgekomen militairen. “Nu weet ik zeker: mijn zoon wordt niet vergeten.”
De Jeroen Severs-viaduct. “Klinkt best goed, toch?” zegt Greet Severs uit Zoelmond. “Ik vind het wel wat hebben.”

In 2004 overleed haar zoon en militair Jeroen in een hinderlaag in Irak. Hij overleed ter plekke en is 29 jaar geworden.

“In het begin was ik, behalve heel verdrietig en in shock, vooral heel bang dat hij vergeten zou worden”, vertelt Greet aan RTL Nieuws. “Jeroen was een gewone jongen, zoals iedere andere jongen van 29. Dus wie kon mij beloven dat er niet alleen het eerste jaar aan hem werd gedacht?”

Lees hier het hele artikel

Doorn, 10 februari 2021

Schout-bij-nacht Boudewijn Boots volgt op 8 maart luitenant-generaal Onno Eichelsheim op als Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten (PCDS). De huidige directeur Operaties bij de Defensiestaf wordt daarvoor op 22 februari bevorderd tot vice-admiraal.

Lees hier het Defensie Nieuwsbericht.

Doorn, 10 februari 2021

Door de coronacrisis vond dit jaar slechts een sobere uitvoering plaats van de Nederlandse Veteranendag. Hierdoor is minder geld uitgegeven dan gepland. Besloten is de overgebleven € 680.000 uit te geven aan andere vormen van maatschappelijke erkenning en waardering voor deze groep . Zo krijgen alle geregistreerde veteranen een presentje om hen een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis.

Lees het Defensie nieuwsbericht

Doorn, 4 februari 2021

DUIVEN – Het viaduct Duivense Broek over de A12 in Duiven wordt vernoemd naar de in Uruzgan omgekomen militair Jos Leunissen (44). Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Duiven besloten. Het viaduct krijgt de naam Sergeant-majoor Jos Leunissen brug.


Leunissen stierf tijdens de missie in de Afghaanse provincie in juni 2007 door een explosie van een eigen mortier. Hij liet een vrouw en dochter achter. In Duiven was hij actief in het vrijwilligerswerk.

Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. De ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat ontwikkelden in dat kader samen met het Veteranen Platform een plan om bruggen en viaducten te vernoemen naar militairen die sinds de Koreaanse Oorlog tijdens hun inzet voor vredesmissies omkwamen.

Een andere Gelderse veteraan die geëerd wordt met een kunstwerk is Jeroen Severs uit Zoelmond. Hij overleed op 29-jarige leeftijd op missie in Irak. Voor beide Gelderlanders zal het bordje nog geplaatst worden. “Een bord en een vernoemingsceremonie zijn belangrijk”, vertelt De Bok. “We doen dit om Nederlanders erop te attenderen dat er militairen omkomen voor de vrijheid.”

Doorn, 2 februari 2021

IG 2021 Uitgesteld

Londen en Den Haag, dinsdag 2 februari 2021
De Invictus Games Den Haag 2020, gepresenteerd door Jaguar Land Rover, zijn opnieuw uitgesteld. Het evenement dat plaats zou vinden van 29 mei tot 5 juni 2021 wordt verplaatst naar het voorjaar van 2022. Dit is door de Invictus Games Foundation en het Nederlandse organisatiecomité besloten, in goed overleg met de teams, partners en belanghebbenden. Belangrijkste reden is dat de doelstelling van de Games, het bespoedigen van het beoogde herstelproces van alle deelnemers, met de huidige Corona-maatregelen en de bijbehorende onzekerheid nu niet te realiseren is.

De precieze nieuwe datum wordt op een later moment bekend gemaakt. Opties om dit jaar de Games digitaal te organiseren of later in 2021, hebben niet de voorkeur van het Organisatiecomité en de Invictus Games Foundation. Centraal in de besluitvorming staat het feit dat de organisatoren zoveel mogelijk zekerheid willen bieden aan de deelnemers, wetende dat de beste resultaten op weg naar herstel van de mentaal of fysiek gewonde militairen worden geboekt als de Invictus-gemeenschap in levenden lijve bij elkaar komt.

Wouter Bakker, aanvoerder van het Nederlandse Invictus Games-team: “Gezien de huidige Corona-situatie komt het nieuws niet als een verrassing. Een digitale variant of het organiseren van het evenement zonder publiek zou voor mij niet aanvoelen als Invictus Games en doet geen recht aan de geest van dit unieke evenement.”

“Evenals mijn teamgenoten, denk ik dat het verplaatsen van het evenement naar het voorjaar van 2022 de beste beslissing is. Dit maakt een einde aan de onzekerheid waar alle deelnemers in zitten en kunnen we ons goed voorbereiden en focussen op volgend jaar.”

Activiteiten in 2021
De Invictus Games Foundation en het Organisatiecomité in Den Haag werken nauw samen met de deelnemende teams om ervoor te zorgen dat een vorm van gezamenlijk herstel door sport dit jaar toch mogelijk is. Het plan is om in de periode van 29 mei tot 5 juni 2021 iets met de Invictus deelnemers te organiseren om de gemeenschap bij elkaar te houden en blijvende veerkracht te tonen. Details hierover maken we spoedig bekend. Dit maakt deel uit van meerdere activiteiten op weg naar de opnieuw ingeplande Invictus Games in het voorjaar van 2022.

Gezamenlijke verklaring
Een gezamenlijke verklaring van de organisatoren luidt: “Wij zijn Invictus: van de mensen die de Spelen organiseren en koesteren, de deelnemers die niet aflatende veerkracht en toewijding tonen in voorbereiding op de Spelen, tot de families en het netwerk van supporters die deze mannen en vrouwen op weg naar de Games steunen. Voor zo velen over de hele wereld, inclusief de Invictus-gemeenschap, heeft COVID-19 onze verwachtingen, hoop en plannen veranderd. Maar onze niet-aflatende missie is er een die bestaat uit veerkracht en gemeenschapszin – en deze missie zal krachtig en dus voelbaar blijven tussen nu en het voorjaar van 2022, het moment dat iedereen weer fysiek bij elkaar komt in Den Haag. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om dit jaar toch op een veilige manier verbonden te blijven, met als doel de geest van Invictus het komende jaar in Nederland op een indrukwekkende manier tot leven te brengen. We verheugen ons om hierover binnenkort meer bekend te maken.”

Getekend door:
De hertog van Sussex, beschermheer van de Invictus Games Foundation
Mart de Kruif, voorzitter van de Invictus Games Den Haag 2020
Sir Keith Mills, voorzitter van de Invictus Games Foundation

Mart de Kruif, voorzitter van de Invictus Games Den Haag 2020 voegt daaraan toe: “Na de uitbraak van het virus waren wij genoodzaakt de Invictus Games van mei 2020 te verschuiven naar 2021. Alles was klaar om Nederland en de wereld dit jaar van 29 mei tot en met 5 juni een fenomenaal evenement te laten beleven. Dit kon alleen maar met de ongekende steun van de deelnemers, hun vrienden en families, de vrijwilligers, internationale partners zoals Jaguar Landrover en Fisher House, onze nationale partners, zoals Defensie, VWS, de gemeente Den Haag en het V-fonds, leveranciers en overige sponsoren. Partijen die nog steeds door dik en dun achter ons staan.”

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst vermeldde onze voorzitter, Hein Scheffer, het al; Frans Dirks en Hans Kroes mochten een gratificatie ontvangen voor hun grote inzet bij het uitrollen van NOS 2.0.

Van veel kanten krijg ik complimenten over de positieve effecten van de regionale opzet van NOS 2.0. Met name de samenwerking met het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk van de Basis en de Veteranen Bedrijfs Matschappelijk Werkers van defensie, maar ook de signalen vanuit de eigen nuldelijns ondersteuners over deze vorm van aansturen en samenwerken.
Dit had nooit gerealiseerd kunnen worden zonder een goeie voorbereiding en pilotfase. Juist in die pilotfase hebben Frans en Hans nagenoeg vanaf het eerste uur een heel belangrijke bijdrage geleverd. Zowel bij de opzet van de startregio in de regio Breda, maar ook bij het verder uitrollen naar de gehele provincie Brabant en vervolgens naar Zeeland en Limburg hebben Frans en Hans mij met raad en daad bijgestaan. Tevens hebben zij ondersteuning geboden bij de uitrol van Gelderland, Overijssel, Flevoland, Groningen, Friesland en Drenthe, de opzet gemaakt voor een decentraal registratiesysteem en aan de wieg gestaan van een training voor regionale coördinatoren.
De gratificatie is dus ten volle verdiend. Aangezien de uitreiking niet face to face tijdens de eindejaarsbijeenkomst kon plaatsvinden, hebben we dat (coronaproof) op 23 december alsnog gedaan. In Breda waar de startregio werd gedraaid. Op de Koninklijke Militaire Academie.
Frans en Hans, nogmaals dank voor jullie inzet en ondersteuning. Top.

Doorn, 4 december 2020

Op vrijdag 18 december a.s. vanaf 13:00 uur wordt onze jaarlijkse Eindejaarsbijeenkomst VP gehouden.

Echter vanwege alle beperkingen door Covid-19, zijn we helaas niet in staat om iedereen bij ons in Doorn te ontvangen.
Wij hebben een alternatief programma samengesteld en gaan dit ONLINE verspreiden!
Het programma duurt ongeveer 30 minuten en is ook na die tijd via ons VP YouTube-kanaal terug te kijken.

Link naar YouTube kanaal Veteranen Platform

We hopen dat u van ons programma zult genieten en wensen u veel kijkplezier toe.

Programma Eindejaarsbijeenkomst 2020 op 18 december aanstaande:

  • Welkom door Voorzitter VP
  • Toespraak Minister van Defensie
  • Toespraak Voorzitter VP
  • Governance NLVi/Introductie nieuwe directeur
  • Helden op kunstwerken
  • Sluiting door Voorzitter VP

Doorn, 29 oktober 2020

Vanwege extra maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 is Bureau Veteranen Platform de komende 2 weken, t/m vrijdag 13 november, op werkdagen telefonisch bereikbaar op 06 – 13 14 53 61

U kunt ons altijd mailen op email-adres: info@veteranenplatform.nl

Doorn, 27 Oktober 2020

Nederlandse mariniers en oud-mariniers (waaronder ook Veteranen) hebben zaterdag 24 oktober in Den Helder het wereldrecord speedmars (WRS) verpulverd. Zij doken bijna 18 minuten onder het oude record, dat sinds 2016 op naam van de Britten stond.

Het 21-koppige team trainde een jaar lang 6 tot 8 keer per week om het record van de Britse Royal Marines te verbeteren. De Britten deden er destijds 4 uur, 16 minuten en 48 seconden over om de marathon te lopen in militair gevechtstenue. De klok stopte bij de Nederlandse Mariniers na 3 uur, 58 minuten en 55 seconden.

Dolle vreugde bij de Mariniers na het verbreken van het Wereldrecord Speedmars.

Het gevechtstenue maakt waarom de speedmars extra zwaar is. Want los van het feit dat de groep een afstand van 42 kilometer en 195 meter overbrugde, moest dat ook nog eens met een rugzak van 18,1 kilo en met kisten in plaats van sportschoenen.

De uitdagende missie was een initiatief van luitenant der mariniers Gerwin van Triest, werkzaam bij het Mariniers Trainingscommando. Een hardloopboek bracht hem op het idee om het record aan te vallen. En niet met 5 jaar training zoals de Britten, maar binnen het jaar.

Terminaal zieke collega
Er vormde zich snel een team van (oud-)mariniers die de uitdaging aan wilden én konden gaan. Het ging om diverse groep, variërend in leeftijden van 22 tot 54 jaar. De onverwachte terminale ziekte van collega-marinier en wrs-loper Cas van Bakel gaf de uitdaging een hoger doel: zo veel mogelijk geld ophalen voor de stichting ‘Doe wel, en zie niet om!’.

Van Triest schreeuwde het uit van blijdschap na de finish: “Jaaaaaa! We hebben het gewoon geflikt! Wat ben ik trots op deze mannen.” Een andere marinier zei na afloop rustig: “Fit for further tasking.”

Eigenlijk wilde het team al op 4 april van dit jaar tijdens de Rotterdam Marathon een aanval doen. Vanwege de uitbraak van het coronavirus ging er een streep door dat plan. Na veel uitstel en onzekerheid werd gekozen voor een speciaal uitgestippeld parcours op Marinebasis Den Helder, waar de Nederlandse mariniers voor een wereldprestatie zorgden.

Telegraaf – Nederlandse Mariniers pakken wereldrecord speedmars
Hart van Nederland – Korps Mariniers wereldrecord speedmarsen

Page 3 of 15 1 2 3 4 5 15

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen