Smiley face

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

In 30 jaar is er veel gebeurd en gerealiseerd. Voor een terugblik tot heden klik hier.

Blijkbaar is er vanuit een niet openbare facebookpagina (genaamd: ‘In het gelid voor de vrijheid’) opgeroepen om bij een demonstratie als veteranen een buffer te vormen tussen demonstranten en politie met het doel politiegeweld tegen te gaan. Door dit te doen als (vermeende) veteraan wordt er gesuggereerd dat zij dit doen namens alle veteranen. Het Veteranen Platform distantieert zich volledig van deze actie en staat schouder aan schouder met de politie tegen elke vorm van onwettelijke actie.

Doorn, 15 maart 2021

Oud-rechtbankpresident Robert Croll uit Laren zwaait af bij het Vfonds: ‘Het beste pleidooi voor vrede is een oorlogsgraf’

In een zaaltje op het ministerie van Defensie kwam op sobere wijze een eind aan zestien jaar betrokkenheid van Robert Croll (66) bij het Nationaal Fonds voor Vrede, Veiligheid en Veteranenzorg, kortweg het Vfonds. Slechts zeven gasten zagen live dat Croll het Ereteken van Verdienste in Goud kreeg voor zijn inzet.

null

Lees hier het gehele artikel over Robert Croll.

Doorn , 8 maart 2021

Wij zijn de Stichting Veteranen Kampen, opgericht in 2009 door een aantal Indië veteranen. In Kampen wonen ruim 300 veteranen. Onze doelstelling is om de veteranen in Kampen te vinden, boeien en binden. Daarnaast willen we de Kamper bevolking informeren over het wel en wee van veteranen. Wij organiseren maandelijks een veteranencafé in restaurant De Vier Jaargetijden in Kampen, dit veteranencafé is ook toegankelijk voor geïnteresseerden. In Kampen is één keer in de vijf jaar een Veteranendag, wij ondersteunen de gemeente met de organisatie van deze dag.

Verder organiseren wij jaarlijks een diner voor de veteranen, met partner, meestal op een kazerne in de omgeving van Kampen. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een uitstapje voor de veteranen en partner, bijv. naar een (militair) museum of een rondvaart. Hiervoor nodigen we ook wel veteranen uit van omliggende gemeenten.

Stichting Veteranen Kampen

Wij hebben een aantal malen geprobeerd jonge veteranen bij onze activiteiten te betrekken, daar organiseerden wij dan momenten voor ’s avonds en op zaterdag, maar de belangstelling hiervoor was niet erg groot. Ieder jaar proberen we Kamper veteranen te enthousiasmeren voor de Nederlandse Veteranendag en de hoeveelheid veteranen die eind juni in Kampen de trein neemt naar Den Haag wordt ieder jaar groter, speciaal hierbij is dat wij ieder jaar het college van B&W uitnodigen ons te vergezellen naar de NLVD en ieder jaar gaat er wel een wethouder of de burgemeester mee.

Doorn, 19 februari 2021

Op donderdag 18 februari 2021 was de Kick-off 76 dagen van 4&5 mei in Wageningen met de Tafel van Verschilmakers.

Maak jij het verschil?
Sinds 1945 is de vrijheid voor veel jonge generaties vanzelfsprekend geworden. Hoe maak je zo’n ongrijpbaar begrip tastbaar voor een nieuwe groep verschilmakers?

Juist nu wereldwijd vrijheden en verworvenheden (opnieuw) onder druk staan. 40% van de wereldbevolking leeft in een regressieve samenleving, waar vrijheden actief achteruitgaan. Bakens van vrijheid: vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, levensovertuiging, kiesrecht en seksuele vrijheden staan wereldwijd ter discussie, soms óók in Nederland.

Dit is daarom hét moment om nieuwe generaties verschilmakers te mobiliseren en via Wageningen45 aan het woord te laten. Wat leren zij van de bevrijders in 1945? Hoe bewaken we samen de bakens van onze vrije maatschappij? Wat doe je als de vrijheid van het individu of juist het collectief op het spel staat? Kortom: hoe maak jij het verschil?

Bekijk hier de KickOff Wageningen 45 op TouTube.

Doorn, 15 februari 2021

De komende jaren worden zo’n veertig bruggen en viaducten in Nederland vernoemd naar omgekomen militairen. “Nu weet ik zeker: mijn zoon wordt niet vergeten.”
De Jeroen Severs-viaduct. “Klinkt best goed, toch?” zegt Greet Severs uit Zoelmond. “Ik vind het wel wat hebben.”

In 2004 overleed haar zoon en militair Jeroen in een hinderlaag in Irak. Hij overleed ter plekke en is 29 jaar geworden.

“In het begin was ik, behalve heel verdrietig en in shock, vooral heel bang dat hij vergeten zou worden”, vertelt Greet aan RTL Nieuws. “Jeroen was een gewone jongen, zoals iedere andere jongen van 29. Dus wie kon mij beloven dat er niet alleen het eerste jaar aan hem werd gedacht?”

Lees hier het hele artikel

Doorn, 10 februari 2021

Schout-bij-nacht Boudewijn Boots volgt op 8 maart luitenant-generaal Onno Eichelsheim op als Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten (PCDS). De huidige directeur Operaties bij de Defensiestaf wordt daarvoor op 22 februari bevorderd tot vice-admiraal.

Lees hier het Defensie Nieuwsbericht.

Doorn, 10 februari 2021

Door de coronacrisis vond dit jaar slechts een sobere uitvoering plaats van de Nederlandse Veteranendag. Hierdoor is minder geld uitgegeven dan gepland. Besloten is de overgebleven € 680.000 uit te geven aan andere vormen van maatschappelijke erkenning en waardering voor deze groep . Zo krijgen alle geregistreerde veteranen een presentje om hen een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis.

Lees het Defensie nieuwsbericht

Doorn, 4 februari 2021

DUIVEN – Het viaduct Duivense Broek over de A12 in Duiven wordt vernoemd naar de in Uruzgan omgekomen militair Jos Leunissen (44). Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Duiven besloten. Het viaduct krijgt de naam Sergeant-majoor Jos Leunissen brug.


Leunissen stierf tijdens de missie in de Afghaanse provincie in juni 2007 door een explosie van een eigen mortier. Hij liet een vrouw en dochter achter. In Duiven was hij actief in het vrijwilligerswerk.

Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. De ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat ontwikkelden in dat kader samen met het Veteranen Platform een plan om bruggen en viaducten te vernoemen naar militairen die sinds de Koreaanse Oorlog tijdens hun inzet voor vredesmissies omkwamen.

Een andere Gelderse veteraan die geëerd wordt met een kunstwerk is Jeroen Severs uit Zoelmond. Hij overleed op 29-jarige leeftijd op missie in Irak. Voor beide Gelderlanders zal het bordje nog geplaatst worden. “Een bord en een vernoemingsceremonie zijn belangrijk”, vertelt De Bok. “We doen dit om Nederlanders erop te attenderen dat er militairen omkomen voor de vrijheid.”

Doorn, 2 februari 2021

IG 2021 Uitgesteld

Londen en Den Haag, dinsdag 2 februari 2021
De Invictus Games Den Haag 2020, gepresenteerd door Jaguar Land Rover, zijn opnieuw uitgesteld. Het evenement dat plaats zou vinden van 29 mei tot 5 juni 2021 wordt verplaatst naar het voorjaar van 2022. Dit is door de Invictus Games Foundation en het Nederlandse organisatiecomité besloten, in goed overleg met de teams, partners en belanghebbenden. Belangrijkste reden is dat de doelstelling van de Games, het bespoedigen van het beoogde herstelproces van alle deelnemers, met de huidige Corona-maatregelen en de bijbehorende onzekerheid nu niet te realiseren is.

De precieze nieuwe datum wordt op een later moment bekend gemaakt. Opties om dit jaar de Games digitaal te organiseren of later in 2021, hebben niet de voorkeur van het Organisatiecomité en de Invictus Games Foundation. Centraal in de besluitvorming staat het feit dat de organisatoren zoveel mogelijk zekerheid willen bieden aan de deelnemers, wetende dat de beste resultaten op weg naar herstel van de mentaal of fysiek gewonde militairen worden geboekt als de Invictus-gemeenschap in levenden lijve bij elkaar komt.

Wouter Bakker, aanvoerder van het Nederlandse Invictus Games-team: “Gezien de huidige Corona-situatie komt het nieuws niet als een verrassing. Een digitale variant of het organiseren van het evenement zonder publiek zou voor mij niet aanvoelen als Invictus Games en doet geen recht aan de geest van dit unieke evenement.”

“Evenals mijn teamgenoten, denk ik dat het verplaatsen van het evenement naar het voorjaar van 2022 de beste beslissing is. Dit maakt een einde aan de onzekerheid waar alle deelnemers in zitten en kunnen we ons goed voorbereiden en focussen op volgend jaar.”

Activiteiten in 2021
De Invictus Games Foundation en het Organisatiecomité in Den Haag werken nauw samen met de deelnemende teams om ervoor te zorgen dat een vorm van gezamenlijk herstel door sport dit jaar toch mogelijk is. Het plan is om in de periode van 29 mei tot 5 juni 2021 iets met de Invictus deelnemers te organiseren om de gemeenschap bij elkaar te houden en blijvende veerkracht te tonen. Details hierover maken we spoedig bekend. Dit maakt deel uit van meerdere activiteiten op weg naar de opnieuw ingeplande Invictus Games in het voorjaar van 2022.

Gezamenlijke verklaring
Een gezamenlijke verklaring van de organisatoren luidt: “Wij zijn Invictus: van de mensen die de Spelen organiseren en koesteren, de deelnemers die niet aflatende veerkracht en toewijding tonen in voorbereiding op de Spelen, tot de families en het netwerk van supporters die deze mannen en vrouwen op weg naar de Games steunen. Voor zo velen over de hele wereld, inclusief de Invictus-gemeenschap, heeft COVID-19 onze verwachtingen, hoop en plannen veranderd. Maar onze niet-aflatende missie is er een die bestaat uit veerkracht en gemeenschapszin – en deze missie zal krachtig en dus voelbaar blijven tussen nu en het voorjaar van 2022, het moment dat iedereen weer fysiek bij elkaar komt in Den Haag. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om dit jaar toch op een veilige manier verbonden te blijven, met als doel de geest van Invictus het komende jaar in Nederland op een indrukwekkende manier tot leven te brengen. We verheugen ons om hierover binnenkort meer bekend te maken.”

Getekend door:
De hertog van Sussex, beschermheer van de Invictus Games Foundation
Mart de Kruif, voorzitter van de Invictus Games Den Haag 2020
Sir Keith Mills, voorzitter van de Invictus Games Foundation

Mart de Kruif, voorzitter van de Invictus Games Den Haag 2020 voegt daaraan toe: “Na de uitbraak van het virus waren wij genoodzaakt de Invictus Games van mei 2020 te verschuiven naar 2021. Alles was klaar om Nederland en de wereld dit jaar van 29 mei tot en met 5 juni een fenomenaal evenement te laten beleven. Dit kon alleen maar met de ongekende steun van de deelnemers, hun vrienden en families, de vrijwilligers, internationale partners zoals Jaguar Landrover en Fisher House, onze nationale partners, zoals Defensie, VWS, de gemeente Den Haag en het V-fonds, leveranciers en overige sponsoren. Partijen die nog steeds door dik en dun achter ons staan.”

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst vermeldde onze voorzitter, Hein Scheffer, het al; Frans Dirks en Hans Kroes mochten een gratificatie ontvangen voor hun grote inzet bij het uitrollen van NOS 2.0.

Van veel kanten krijg ik complimenten over de positieve effecten van de regionale opzet van NOS 2.0. Met name de samenwerking met het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk van de Basis en de Veteranen Bedrijfs Matschappelijk Werkers van defensie, maar ook de signalen vanuit de eigen nuldelijns ondersteuners over deze vorm van aansturen en samenwerken.
Dit had nooit gerealiseerd kunnen worden zonder een goeie voorbereiding en pilotfase. Juist in die pilotfase hebben Frans en Hans nagenoeg vanaf het eerste uur een heel belangrijke bijdrage geleverd. Zowel bij de opzet van de startregio in de regio Breda, maar ook bij het verder uitrollen naar de gehele provincie Brabant en vervolgens naar Zeeland en Limburg hebben Frans en Hans mij met raad en daad bijgestaan. Tevens hebben zij ondersteuning geboden bij de uitrol van Gelderland, Overijssel, Flevoland, Groningen, Friesland en Drenthe, de opzet gemaakt voor een decentraal registratiesysteem en aan de wieg gestaan van een training voor regionale coördinatoren.
De gratificatie is dus ten volle verdiend. Aangezien de uitreiking niet face to face tijdens de eindejaarsbijeenkomst kon plaatsvinden, hebben we dat (coronaproof) op 23 december alsnog gedaan. In Breda waar de startregio werd gedraaid. Op de Koninklijke Militaire Academie.
Frans en Hans, nogmaals dank voor jullie inzet en ondersteuning. Top.

Page 3 of 15 1 2 3 4 5 15

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen