Smiley face

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.[/column]

Eindejaarsbijeenkomst 2017 Sprekers mevr. dr. Mariëtte Wolf, projectleider van het onderzoek Dekolonisatie, Geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950, en luitenant-generaal Hans van Griensven, IGK tevens Inspecteur der Veteranen. Afscheid vertegenwoordigers leden bij de Ledenvergadering. Uitreiking Ted Meines prijs. Overhandiging 1e en 2e exemplaar van het boek ‘Operatie Keystone’. Lees verder

Op 28 juli 2017 hebben de leden van het Veteranen Platform tijdens een speciaal daarvoor ingelaste Algemene Vergadering een nieuwe vice-voorzitter gekozen. Nadat de drie kandidaten de gelegenheid hadden gekregen om zich nader voor te stellen, zijn de stembriefjes uitgedeeld en konden de leden hun stem uitbrengen.

Alvorens de keuze van de leden bekend te stellen, nam onze voorzitter afscheid van de aftredende vice-voorzitter Peter Klijn. Op een later tijdstip zal het bestuur nog uitgebreid afscheid van hem nemen. Peter blijft verbonden aan het Veteranen Platform als bestuursmedewerker nuldelijnsondersteuning. Lees verder

Op 27 juli heeft het bestuur afscheid genomen van Arja van Leeuwen nadat ze bijna twee jaar werkzaam is geweest op het Bureau VP als administratief medewerkster algemeen en Nuldelijnsondersteuning. Tijdens een diner heeft het bestuur en bureau afscheid van Arja genomen. Met een bloemetje en een envelop met inhoud heeft de voorzitter VP Arja bedankt voor haar goede werk en haar rol in het team. Het VP zal haar gaan missen. In haar reactie gaf Arja aan met veel plezier bij ons te hebben gewerkt. En zij bedankt via de voorzitter iedereen van het VP voor de prettige contacten. Arja heeft het erg naar haar zin in haar nieuwe baan.

Eenieder kan met trots en vreugde terugkijken op een schitterende Veteranendag 2017. Het programma in de Ridderzaal was wederom zeer stijlvol en het defilé, waarin trotse veteranen van vele verenigingen zich presenteerden aan een talrijk publiek is op waardige wijze uitgevoerd. Dit jaar was een schitterend en ontroerend programma gericht op de positieve kanten van de veteranen. De sfeer op het Malieveld was erg goed en daar hebben vele veteranen elkaar weer gesproken onder het genot van een goede maaltijd en een drankje. Daarbij is de veteranengemeenschap weer op positieve wijze gepresenteerd aan het publiek, Deze Veteranendag heeft alle voorgaande edities weer overtroffen.
Het VP bedankt iedereen die deze prachtige dag mede heeft mogelijk gemaakt en gestalte gegeven!

Terugkijken programma Ridderzaal

Terugkijken Defilé

Team Rubicon-2017-02-10 12.47.44
Van links naar rechts:
Hein Scheffer, Cor Drost, Bob Obernier, David Fascinato, Bernard Schutte, Frans Dirks

Het Veteranen Platform (VP) is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheid van een Team Rubicon (TR) in Nederland. Daartoe is een VP-commissie Noodhulpteam in het leven geroepen bestaande uit Frans J.M. Dirks, Cor J. Drost en Bernard S. Schutte. Na een eerste verkenning naar de haalbaarheid van een dergelijk team, heeft de commissie van de aangesloten veteranenorganisaties groen licht gekregen voor Fase 2 Plan van Aanpak. Ten behoeve van dit plan is van 7 tot en met 10 februari 2017 een trainingsteam van TR Global (zie ook www.teamrubiconglobal.org) op bezoek geweest om de commissieleden tijdens een workshop te informeren. Bij de afsluiting en de evaluatie was ook de voorzitter van het VP, Hein Scheffer aanwezig.

Via bestaande netwerken heeft de workshop plaats kunnen vinden op de campus van de Nederlandse Defensie Academie (zie foto hierboven). Mede dankzij Paresto is (tegen vergoeding) uitgebreid gebruik gemaakt van alle beschikbare faciliteiten, inclusief verblijf in het nieuwe hotel.
De workshop is gegeven door de Amerikaan Bob Obernier (Chief Mobile Training Team) samen met de Canadees David Fascinato als deputy chief. Er is veel informatie uitgewisseld die te maken heeft met het opzetten en handhaven van een TR in Nederland. Er is voortdurend de mogelijkheid geboden voor het stellen van vragen en verduidelijken van gegevens. Alle commissie leden waren uiterst tevreden over de workshop. Lees verder

IMG_0021

Het Veteranen Platform is met een stand aanwezig op de motorbeurs in de Jaarbeurs Utrecht, die wordt gehouden van 23 t/m 26 februari 2017. De stand van het VP is te vinden in hal 10 en het standnummer is E048 tegenover de stand van de NLVD.

Wij hopen vele motorliefhebbende veteranen te ontmoeten tijdens deze beurs.

DSC_9545De Nederlandse Veteranendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 24 juni 2017. Als veteraan, zowel postactief als actief dienend, kan je deelnemen aan verschillende activiteiten op deze dag. Let op: voor sommige activiteiten moet je je vooraf aanmelden. Lees verder

INDRUKWEKKEND AFSCHEID VAN DE ERE-VOORZITTER VAN HET VETERANEN PLATFORM,

DE “VETERAAN DER VETERANEN”

afscheid-3jan2017Het VP en de Nederlandse veteranenwereld hebben op een indrukwekkende wijze afscheid genomen van “de veteraan der veteranen” ,Ted Meines, die op zaterdag 24 december 2016 overleed. Op 3 januari 2017 werd hij met militair ceremonieel naar het wachtmeester Kruithofpaviljoen op het ASK in ’t Harde overgebracht , waar een saluutbatterij schoten loste en een erecouloir van 150 veteranen en 50 militairen hem een laatste groet bracht. Hierna volgde een rouwbeklag waar veteranen en belangstellenden ieder op hun eigen manier afscheid van hem konden nemen. De eerste dodenwacht in de speciaal ingerichte Chapelle Ardente werd gevormd door het Bestuur-VP, waarna het bestuur werd afgelost door een roulerende dodenwacht bestaande uit leden van de aangesloten lidorganisaties van het VP. Een afscheid dat hij ten volle heeft verdiend.

logo-vp-met-tekstHet Bestuur van de Vereniging Veteranen Platform, maakt met leedwezen bekend, dat op 24 december 2016 is overleden.

TED (TETTE) MEINES
Luitenant-generaal der Artillerie b.d.
Erevoorzitter van de Vereniging Veteranen Platform

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden (1969)
Ereteken voor Verdienste in Goud
Ereteken voor Orde en Vrede
Mobilisatie Oorlogskruis
Officierskruis XXX
Croix de la Confédération Européenne des anciens Combattants
Yad Vashem
Ereburger van de Staat Israël
Drager Inhuldigingsmedaille 2013

* Huizum, 25 september 1921                                     † Leidschendam, 24 december 2016

Ted Meines is oprichter van het Veteranen Platform en in hem verliest het Veteranen Platform niet alleen haar erevoorzitter maar ook “de Veteraan der Veteranen” en drijvende kracht die zich tot het laatst heeft ingezet voor de belangen van de Nederlandse Veteranen.

Voor nadere informatie zie de website van Monuta

Voor de livestream klik hier

Sprekers ombudsman tevens veteranen ombudsman mr. Reinier van Zutphen, Schout-bij-nacht Henk Itzig Heine en Lt. Gen. bd Mart de Kruiff. Afscheid vertegenwoordigers leden bij de Ledenvergadering. Overhandiging cheque aan Gen. bd Peter van Uhm tbv de Stichting Hulphond.

Openingswoord voorzitter.
hein-jn-z-20161216-0244-kopierenOp 16 december j.l. heeft in een prettige ambiance de traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform plaatsgevonden. De voorzitter verwelkomde alle aanwezigen en speciaal de gastsprekers, Nationale Ombudsman tevens Veteranenombudsman de heer Reinier van Zutphen, oud commandant van de Landstrijdkrachten Luitenant-generaal bd Mart de Kruif en Hoofddirecteur Personeel Schout-bij-nacht Henk Itzig Heine.
Daarna bracht hij de groeten over van onze ere-voorzitter Ted Meines, die vanwege zijn zeer slechte gezondheid niet aanwezig kon zijn.

Vervolgens blikte hij aan de hand van de speerpunten van het nieuwe vijfjaren beleidsplan, “De Trotse Veteraan”, terug op het jaar 2016.
Het eerste speerpunt is ‘belangenbehartiging van alle veteranen’ en het bestuur van het VP heeft daar invulling aan gegeven door gevraagd en ongevraagd haar standpunten in te brengen in allerlei fora en het VP is betrokken geweest bij de Beleidsevaluatie van het Veteranenbeleid. Ook de media weten het Veteranen Platform steeds vaker te vinden. Lees verder

Page 3 of 9 1 2 3 4 5 9

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen