Smiley face

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

In 30 jaar is er veel gebeurd en gerealiseerd. Voor een terugblik tot heden klik hier.

Doorn, 13 december 2019. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst werd de Ted Meines Prijs uitgereikt aan Frans Rondel. De voorzitter van de commissie Ted Meines Prijs, Genmaj bd Henk Morsink ging daarbij in op de verdiensten van Frans,

(meer…)

Doorn, 13-12-2019. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het VP is de Chapel of Four Chaplains award postuum verleend aan Kees Motshagen. In zijn speech sprak de voorzitter van de toekenningscommissie, Klaas Orsel, over de vele verdiensten van Kees Motshagen.

(meer…)

Doorn, 13 december 2019. De voorzitter VP heeft een funtioneringsgratificatie uitgereikt aan Tony Nijhove. Tony heeft sinds 2003 heel veel tijd gestoken in de voorbereiding en uitvoering van erecouloirs VP en medal parades. Hierdoor verliepen deze altijd foutloos en werd mede door zijn inzet bijgedragen aan een waardige uitvoering ervan. Sinds 2003 heeft Tony onder meer opgetreden als

(meer…)

Doorn, 13 december 2019. Op de eindejaarsbijeenkomst is door onze voorzitter afscheid genomen van Jos van den Nouland, die om persoonlijke redenen is afgetreden als vicevoorzitter en Frans Rondel na vele jaren secretaris te zijn geweest.

Tevens is er afscheid genomen van vertegenwoordigers van leden VP in de ALV, te weten Harrie Barbers namens de Vereniging Regiment Infanterie Oranje Gelderland (VRIOG) en John Kouters namens de AVOM.

💛🖤 | All Invictus teams are getting ready, The Hague is getting ready… The countdown has started: only 150 days to go untill the start of IG2020!

Tickets available in our ticketshop: www.invictusgames2020.com/tickets

See you in The Hague!

Vanwege persoonlijke omstandigheden, heeft Jos van den Nouland besloten om zijn functie als vicevoorzitter van het Veteranen Platform
en alle daarmee verband houdende werkzaamheden per omgaande neer te leggen. Hij zal afscheid nemen tijdens de komende eindejaarsbijeenkomst. Het bestuur van het VP zal daarnaast in het komende jaar op gepaste wijze afscheid nemen van Jos. Zijn inbreng zal worden gemist.
Het bestuur betreurt maar respecteert zijn besluit en
zal zo snel mogelijk via de daarvoor vastgestelde procedure in de vulling van deze vacature voorzien.

Onze atleten verdienen onze steun!!!. Moedig hen aan vanaf de tribune.

Bestel kaarten. De actie duurt tot medio februari.

https://www.veteraneninstituut.nl/ontmoeten/sport/invictus2020/

Wil jij de deelnemers aan de Invictus Games 2020 van dichtbij aanmoedigen? Veteranen kunnen extra voordelig wedstrijden* bezoeken! Via Mijn Vi kun je de veteranentickets bestellen en het wedstrijdoverzicht bekijken.

Als veteraan krijg je voor €5 toegang tot een wedstrijd én 2 consumptiemunten. Per wedstrijd kun je 2 tickets bestellen. Extra reguliere tickets zijn bij te bestellen.

* Voor de veteranentickets zijn bepaalde sessies geselecteerd. Wielrennen is vrij toegankelijk, hiervoor is het niet nodig tickets te kopen. De kaartverkoop voor het zwemmen start later.

Donderdag 9 mei heeft het Veteranen Platform zijn 30 jarige verjaardag gevierd met een symposium ‘De Trotse Veteraan’ en ’s avonds aansluitend een Diner de Corps.

Het symposium was geheel gewijd aan het verschijnen van een handboek over veteranen. In het Handboek Veteranen is de kennis over veteranen verzameld, geobjectiveerd, geborgd en beter toegankelijk gemaakt. Het Handboek is een uitgave in de serie Handboeken Veiligheid onder eindredactie van prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller en wordt uitgegeven door Wolters Kluwer. In het boek hebben 32 auteurs in 18 hoofdstukken over evenzovele onderwerpen behorende tot hun expertisegebied geschreven. Drie van de auteurs verzorgden een presentatie tijdens het symposium.

Rond 14.30 uur opende de voorzitter van het Veteranen Platform, brigadegeneraal b.d. H.J. (Hein) Scheffer het symposium, dat plaats vond in het gebouw van Stichting de Basis in Doorn, en verwelkomde alle gasten met een speciaal woord van welkom voor de minister van defensie, die rond 16.00 uur arriveerde. Tijdens zijn openingswoord wees hij op de vele verdiensten van het Veteranen Platform in de afgelopen 30 jaar. Voor een goed overzicht daarvan verwees hij naar hoofdstuk 9 van het Handboek.


Vervolgens wenste hij eenieder een goed symposium en gaf hij het woord aan de dagvoorzitter Erwin Muller, die in een korte inleiding vertelde over het proces van de totstandkoming van het boek, waarna hij de eerste spreker tevens auteur (hoofdstuk 3), Jacco Duel, aankondigde.


(meer…)

Van 4 tot 10 maart jl. heeft de Oorlogsgravenstichting een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse Erevelden in Indonesië. Dit jaarlijkse werkbezoek werd uitgevoerd door de Directeur van deze Stichting dhr. T.W.B. Vleugels en de President van de Raad van Toezicht mr. J.P.H. Donner. Sinds vorig jaar nodigt de heer Vleugels mensen uit om op eigen kosten deze reis mee te maken. Aan deze reis namen dit jaar tevens deel de IGK, luitenant generaal van Griensven en zijn adjudant overste Badoux, de C-CLAS, luitenant-generaal Beulen, zijn adjudant majoor de Vlieg en Hans Peters namens het bestuur van het Veteranen Platform.
Voor meer informatie over de zeven Erevelden verwijs ik u naar de website van de Oorlogsgravenstichting www.oorlogsgravenstichting.nl.


Aansluitend op de inspectiereis van de Erevelden in Indonesië, werd er van 11 maart tot en met 13 maart door een deel van de delegatie een bezoek gebracht aan Zuid-Korea. Dit bezoek stond in het teken van de begrafenis van de urn met as van Willem de Buijzer, een Nederlandse Korea Veteraan die eind 2018 was overleden. (meer…)

Schaarsbergen, 26 februari 2019.

Zoals bekend is de eerste NOS regio (Noord Brabant) op 1 februari 2019 van start gegaan.

In de aanloop daar naar toe is tijdens de regionale NOS bijeenkomsten een oproep gedaan aan de deelnemers om zich beschikbaar te stellen voor de rol van Regio Coördinator (RC) in de provincie waarin ze woonachtig zijn. De reactie daarop was heel bemoedigend.  (meer…)

Page 6 of 15 1 4 5 6 7 8 15

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen