Om de actief dienende veteranen meer te betrekken bij de veteranengemeeenschap had het VP dit jaar gekozen voor een andere opzet van de eindejaarsbijeenkomst. Op voorstel van André Odenkirchen was besloten om een panel met jonge veteranen ons te laten vertellen wat hun gevoel en verwachting is bij het “zijn van veteraan” en wat wij als veteranengemeenschap zouden kunnen doen om jonge veteranen meer bij de veteranengemeenschap betrokken te krijgen. Gijs Wanders was de moderator bij de paneldiscussie.

Het panel bestond uit de veteranen Patricia van Gool, Tom den Ouden, Vivian Grootendorst en Shanna Kuipers. Nadat ieder van de panelleden zichzelf had geïntroduceerd en enthousiast hadden verteld over hun missies, ontstond er een levendige en open discussie over hun gevoel als veteraan. Ook gaven zij hun mening over wat er naar hun mening zou moeten gebeuren om ook jonge actief dienende veteranen enthousiast te maken voor deelname aan veteranenactiviteiten.

Belangrijke elementen waren ‘organiseer iets waaraan actieve elementen zijn gekoppeld als sportwedstrijden’ en ‘zorg dat meer bekendheid wordt gegeven aan de diverse veteranenorganisaties en veteranenactiviteiten’. Het naar het huisadres toesturen van het blad Checkpoint aan alle actief dienende veteranen kan daarbij helpen. Checkpoint zal vanaf januari 2019 ook gestuurd worden aan alle actief dienende veteranen die ‘het vinkje’ hebben aangezet.

Getuige de reacties van alle aanwezigen was de organisatie van dit panel een schot in de roos. Naast de voorzitter van het VP, Hein Scheffer, sprak ook de voorzitter van het vfonds, Robert Croll, zijn grote waardering uit voor de openheid waarmee de panelleden reageerden op de vragen van de moderator, Gijs Wanders en de vragen vanuit het publiek.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen