De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) https://www.ntvp.nl/nl is een onafhankelijke vereniging, die streeft naar continue kwaliteitsverbetering op het gebied van psychotraumatologie voor diegenen die zich professioneel of binnen een professionele organisatie met psychotrauma bezighouden. De NtVP ontwikkelt een certificeringssysteem voor opvangmedewerkers. Dit zijn vrijwilligers die zich inzetten in de nuldelijn zoals nuldelijnshelpers veteranen, nuldelijnshelpers Defensie (Collegiaal netwerk, vertrouwenspersonen), Bedrijfsopvangteams, opvangmedewerkers Slachtofferhulp, enz. Voor deze doelgroep bestaan opleidingen en trainingen waarvan de kwaliteit (nu nog) niet onafhankelijk is vastgesteld.

Het VP en de NtVP hechten veel belang aan de kwaliteit van nuldelijnsondersteuning. Het bieden van geaccrediteerde trainingen en onafhankelijke certificering daarvan leiden tot een geborgde kwaliteit van opvangmedewerkers, bredere inzetmogelijkheden van de nuldelijnshelper veteranen als opvangmedewerker en andersom, en een grotere waarde van het trainingscertificaat.

Het VP en de NtVP zijn daarom een partnerschap aangegaan om de kwaliteit van de nuldelijnshelpers beter te borgen en in hun inzetbaarheid te vergroten. Het komende jaar wordt bekeken hoe de nuldelijnshelpers van het VP door de NtVP kunnen worden gecertificeerd als opvangmedewerker en de trainingen die zij volgen kunnen worden geaccrediteerd. Tot die tijd houden zij elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van nuldelijnsondersteuning en certificering.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen