Doorn, maart 2015 –  De in januari gehouden enquête “persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften” van  nuldelijnshelpers leverde veel positieve feedback op.  Het onderzoek is uitgevoerd door het Kennis en Onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut in het kader van het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen. De antwoorden komen op hoofdlijnen overeen met die van een eerder gehouden enquête eind 2013. Enkele opvallende bevindingen zijn: de nuldelijnshelpers vinden het nuldelijnssysteem inmiddels strakker georganiseerd en zij zijn positief over de aansturing en begeleiding die zij krijgen van de coördinatoren binnen hun eigen organisatie. Ook de samenwerking met het Veteranenloket en de zorgcoördinatoren van het Loket worden als (zeer) positief ervaren. Het volledige rapport is hier te downloaden.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen