Doorn, 20 april 2023

Maandag vond in een drukbezochte Nieuwspoort de presentatie plaats van het boek: ‘Het pijnlijke afscheid van de Indische Archipel’. Hierin buigen 16 wetenschappers, historici en oud-militairen zich over de gebeurtenissen en context van de dekolonisatie van Nederlands Indië. Afgelopen jaar kwamen de resultaten uit van het 4 jarig Indië onderzoek door 3 gerenommeerde instituten in Nederland. Hoewel het kabinet alle conclusies onvoorwaardelijk ‘omarmde’, was er veel kritiek vanuit de belanghebbende partijen, waaronder de vele veteranen en hun relaties. Het Veteranen Platform was daarin heel duidelijk: het onderzoek voldoet niet aan de oorspronkelijke bedoeling, is zeer eenzijdig, vanuit een antikoloniaal standpunt, gericht op geweldgebruik vanuit Nederlandse zijde, is niet wetenschappelijk onderbouwd en soms zelfs verzonnen en kwetst onnodig heel veel veteranen, hun relaties en nabestaanden.

Dit boek biedt een ander perspectief op deze chaotische en traumatische periode uit onze vaderlandse geschiedenis. Alleen een gebalanceerde en objectieve beschrijving kan recht doen aan alle mensen die daarbij op enige manier betrokken waren.

Jammer dat de mainstream media het maandag lieten afweten. Dat getuigt niet van een onafhankelijke journalistieke positie of respect naar de belanghebbenden; jammer. In juni volgt er nog een debat tussen Kamerleden en het Kabinet. Hopelijk wordt de balans hersteld; dat zijn we alle mensen die hebben geleden of nog lijden aan de gevolgen van deze vreselijke periode, schuldig, niet in de laatste plaats de 200.000 Nederlandse soldaten, die daar naar eer en geweten onze belangen dienden.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen