Tijdens de eindejaarsbijeenkomst is een presentatie verzorgd door Jacco Duel en Alieke Reijnen van het Vi. Zij hebben in opdracht van MinDef een onderzoek gehouden naar het welbevinden van Nederlandse postactieve veteranen.
Allereerst ging Jacco in op de onderzochte thema’s zoals aangegeven op slide x van de presentatie. De kern van het onderzoek waren de thema’s ‘kwaliteit van leven’ en ‘(uitzendgerelateerde) zorgbehoeften’.
Hierna presenteerde Alieke de belangrijkste resultaten uit het onderzoek. Meer achtergrondinformatie kunt u terug vinden op de website van het Vi. (https://www.veteraneninstituut.nl/publicaties/onderzoek-veteraan-hoe-gaat-het-met-u-2019/)

De belangrijkste conclusies zijn dat het goed gaat met veruit de meeste veteranen, ongeveer 10% van de veteranen heeft behoeften aan zorg of ondersteuning vanwege de uitzending. 60% van die laatste groep heeft daarvoor professionele hulp en de rest geeft aan om uiteenlopende redenen geen professionele hulp te zoeken. De kwaliteit van leven hangt vooral samen met gezondheid, sociale steun en eenzaamheid.

Aanbevelingen zijn:

  • Bied outreachende zorg richting degenen die geen hulp zoeken voor uitzendgerelateerde zorgbehoeften
  • Ondersteun het netwerk rondom de veteraan
  • Onderzoek het hulpzoekgedrag van veteranen en gebruik de inzichten uit dat onderzoek om de tijd tussenontstaan van klachten en het moment van hulp zoeken onder veteranen te verkleinen
  • Ondersteun de zelfredzaamheid van veteranen

Onderzoek of het hulpaanbod aansluit bij de zorgbehoeften

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen