VOCDoorn, februari 2015 – Onder de motto’s  “Ken je een Veteraan?” en “Veteraan hoe kan ik je helpen?” wordt er op de MOTORbeurs Utrecht een nuldelijnspromotiestand gerealiseerd. De stand wordt in opdracht van het Veteranen Platform ingericht en verzorgd door vrijwilligers van de stichting Veteraan en Thuisfront. Door middel van promotiemateriaal en persoonlijke contacten vragen zij aandacht voor het nuldelijnsondersteuningssysteem veteranen. De motorbeurs, die wordt gehouden van 26 februari tot en met 1 maart in de Jaarbeurs te Utrecht, trekt veel bezoekers in de leeftijdscategorie van zogeheten “jongere veteranen” van recente vredesmissies.

De promotie actie is onderdeel van een landelijke campagne om de nuldelijnsondersteuning meer bekendheid te geven. In dat kader heeft de voorzitter van het Veteranen Platform, Hein Scheffer, recentelijk alle Nederlandse gemeentes, de Nederlandse kerkorganisaties en een groot aantal zorgverleners met een brief benaderd. Daarin vraagt hij de geadresseerden de VP nuldelijnsfolders binnen hun eigen organisatie en relatiekring te verspreiden. Zeker al 20 gemeentes hebben hierop positief gereageerd met een verzoek voor extra folders. De nuldelijnsstand is te vinden in Hal 12. Meer informatie over de motorbeurs: http://www.motorbeursutrecht.nl .

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen