In Doorn is op 23 januari j.l. de Raad van Advies (RvA) van het VP geïnstalleerd. Aanwezig waren drs. Angelien Eijsink, mr. Ina Adema en gen. b.d. Peter van Uhm. Het vierde lid van de RvA mr. Fred Teeven was helaas verhinderd. Tijdens de bijeenkomst werd de raad bijgepraat door het bestuur van het VP. Na afloop werden tijdens een diner ideeën uitgewisseld en zijn praktische zaken aangedragen door de leden van de raad.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen