Mede door de inzet van het Veteranen Platform en haar aangesloten verenigingen heeft Defensie voor veteranen en postactieven een regeling reüniefaciliteiten opgesteld.

In de regeling is opgenomen aan welke eisen de verenigingen moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van de reüniefaciliteiten. Zo moeten de verenigingen ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Voor reünieverbanden van missies van vóór 1963 geldt op dit punt een uitzondering omdat hun ledenaantal snel kleiner wordt en daarmee de lasten van inschrijven te hoog. Los daarvan kunnen verenigingen die niet voldoen aan de eisen zich inschrijven bij een reünievereniging die wel aan de voorwaarden voldoet en die dan vervolgens functioneert als een koepelorganisatie.

Voor de voorwaarden en overige informatie over de nieuwe Regeling Reüniefaciliteiten Veteranen, Oorlogs- en Dienstslachtoffers en Postactieven kunt u altijd contact opnemen met het Veteranen Platform.

De volledige regelingen kunt u hiernaast downloaden.