Doorn, 30 mei 2024

Omzetting buitengewoon lidmaatschap naar lidmaatschap

Tijdens de eerste algemeen ledenvergadering van dit jaar is besloten dat het buitengewoon lidmaatschap van de Red Beret Riders is omgezet naar het lidmaatschap.

Red Beret Riders is een veteranen motorvereniging van (oud) dragers van de rode baret. Wij organiseren motortoertochten met gelijkgestemden, soms met een militair tintje, waardoor saamhorigheid tussen de deelnemers ontstaat. Bij al onze activiteiten wordt getracht om bij te dragen aan de erkenning voor en waardering van veteranen vanuit de maatschappij. We beschikken over een 0-de lijns zorgsysteem waardoor -waar nodig- veteranen en hun relaties ondersteuning kan worden geboden.

Ook actief dienende en post actieve militairen met de veteranenstatus die niet gerechtigd zijn dan wel waren de rode baret te dragen, kunnen op eigen verzoek of op voordracht en na goedkeuring van het bestuur Vriend van de Red Beret Riders worden. De Red Beret Riders is opgericht op 16 januari 2013 en telt nu 121 leden, waarvan 119 veteraan.

Ons verenigingsmotto luidt: Ride with Pride.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen