Bij het VP aangesloten veteranenorganisaties kunnen een beroep doen op de Regeling Financiële ondersteuning voor een bijdrage in de kosten van (eenmalige) activiteiten bestemd voor veteranen die passen binnen de doelstelling van de aangesloten organisatie, maar realistisch niet uit beschikbare bronnen zoals contributie en subsidie kunnen worden vergoed.
Momenteel bedraagt de vergoeding maximaal € 325,– per veteranenorganisatie per jaar.

De aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten dient met onderbouwing per mail aangevraagd te worden bij de Penningmeester VP.

Voor meer informatie wordt verwezen naar:
http://veteranenplatform/Regeling-Financiele-ondersteuning-voor-aangesloten-organisaties