Middelburg, 7 oktober 2019

Op 7 oktober 2019 vond de kick-off bijeenkomst plaats van de regio Zeeland. Dit gebeurde in Middelburg onder leiding van Hans Kroes, die ad interim de functie van Regio Coördinator gaat vervullen.

De kick-off bijeenkomst vond plaats in hotel Arneville. Er werd een toelichting gegeven op de werking van de regio door Hans Kroes. Bart van Abeelen gaf daarna een uitleg over de werking van het protocol Maatschappelijk Werk (MW) / NOS.

Bart vervult de rol van Coördinerend Maatschappelijk Werker binnen de regio Zuid, Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk van De Basis. Peter Klijn benadrukte vanuit zijn rol van Landelijk Coordinator nog eens de grenzen van het speelveld van de nuldelijns ondersteuning en de meerwaarde van het convenant met MW, alsook het convenant met de Geestelijke Verzorging dat in de maak is.
De regio Zeeland werkt op administratief gebied samen met de regio Brabant, maar zal in het Disk-V afzonderlijk zichtbaar blijven, zodat de veteraan die ondersteuning zoekt, maar ook het Veteranen Loket gericht naar de nuldelijns ondersteuning in de naaste omgeving van de veteraan kan zoeken.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen