Het Veteranen Platform organiseert samen met Stichting de Basis in 2017 zes regionale bijeenkomsten voor de gecertificeerde nuldelijnshelpers. Inschrijven kan via de bijgevoegde link.

Zoals elk jaar organiseert  het VP regionale bijeenkomsten waarbij het vooral draait om kennis, vaardigheden en het ontmoeten van andere nuldelijnshelpers uit de eigen regio.

Deelname aan een regionale bijeenkomst telt mee voor de verplichte onderhouds-training voor behoud van het certificaat van bekwaamheid van de Basis (zoals ook beschreven in de Aanwijzing VP).

Wilt u deelnemen aan de voor u dichtstbijzijnde regionale bijeenkomst?
Dan kunt u zich inschrijven via de website van de Basis (https://www.de-basis.nl/over-ons/organisaties/vp-nuldelijn/activiteiten/regionale-bijeenkomsten-nuldelijn/).
Hier vindt u ook meer informatie over het programma en de diverse data en locaties.

NB: Tijdens de inschrijving wordt gevraagd om uw ‘certificaatnummer’; dit nummer staat vermeld op het (papieren) certificaat nuldelijnshelper dat u na uw (basis)training heeft ontvangen van de Basis.

Indien u vragen heeft over (verplichte) deelname aan een regionale bijeenkomst dan kunt u zich wenden tot uw coördinator nuldelijnsondersteuning.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen