DSC_9545Tijdens de Nederlandse Veteranendag op 25 juni mogen deelnemende (actief-dienende) veteranen in uniform reizen. In overleg met betrokken partijen is vastgesteld dat het dragen ervan juist noodzakelijk is.
Na beoordeling door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is vastgesteld dat het dragen van het militaire uniform op de Veteranendag past binnen de gestelde aanvullende beveiligingsmaatregelen die op de dag gelden.

Dagelijks reizen
Voor het dagelijkse woon-werkverkeer op andere dagen geldt nog steeds de SG-nota van 29 september 2014. Daarin staat dat militairen geen militair uniform dienen te dragen tijdens woon-werkverkeer en/of op tijden/plaatsen wanneer daartoe om dienstredenen geen noodzaak bestaat.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen