Korporaal Cor Strik

Krijgsmachtdeel: Koninklijke Landmacht

Uitzending: Afghanistan

Cor Strik, geboren op 30 december 1985, was tijdens zijn uitzending woonachtig in Amersfoort. In 2007 was hij op missie met de Tijgercompagnie van de 11e Luchtmobiele Brigade in Afghanistan. Tijdens deze uitzending is hij gesneuveld.

Op 20 april liep hij met collega’s een voetpatrouille ter ondersteuning van operatie Achilles. Deze operatie moest reconstructiewerkzaamheden aan o.a. een energiecentrale mogelijk maken in het Noorden van Helmand. Gedurende de patrouille trapte Cor op een landmijn en was op slag dood. Zijn stoffelijk overschot werd naar Nederland overgebracht en begraven op de R.K. begraafplaats O.L.V. te Amersoort. In 2020 verzochten de ouders van Cor om hem op te graven en alsnog te cremeren. In samenwerking met Defensie, de Oorlogsgravenstichting en de Bergings- en Identificatiedienst Defensie werden de stoffelijke resten op 30 maart 2021 opgegraven en gecremeerd. De urn met zijn as is thuis op een speciale plek geplaatst.

Vernoeming spoorviaduct
In 2022 is met instemming van de nabestaanden en ProRail besloten om het spoorviaduct over de Stadsring in het centrum van Amersfoort te vernoemen naar de omgekomen militair Korporaal Cor Strik. Hiermee biedt dit viaduct een passende en blijvende herinnering aan hen die zich onvoorwaardelijk voor de vrijheid en veiligheid van anderen hebben ingezet.


Cor Strik