Eind 2016 heeft de Nederlandse regering besloten steun te geven aan het Onderzoek “Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950”, in het kort “Het Indië-onderzoek”.
Het onderzoeksprogramma voorziet in een Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland, waarin 7 organisaties (w.o. het VP) zijn vertegenwoordigd.
Voor de deelname aan de Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland heeft het Bestuur van het Veteranen Platform uitgangspunten opgesteld. Daarmee kan het Veteranen Platform de bijdrage aan de Klankbordgroep verantwoorden en een eigen standpunt innemen indien het Veteranen Platform bedenkingen heeft bij het proces en de zorgvuldigheid van het onderzoek, en de communicatie naar aanleiding van het onderzoek.
Voor het betreffende document klik hier.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen