KoopvaardijStichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945
Organisatie secretariaat: Meeuwensingel 114, 3121XN, Schiedam
tel. 010-2470570,
e-mail: marja.tromp@planet.nl
Voor wie: De Stichting Koopvaardijpersoneel zet zich niet alleen in voor veteranen die tijdens de tweede wereldoorlog de koopvaardijschepen hebben bemand maar ook voor hen die op de handelsvloot genoodzaakt waren te werken voor de Nederlandse krijgsmacht bij de strijd rond Indonesië. Ook mensen van wie familieleden, vrienden of bekenden hebben gevaren of interesse hebben in de koopvaardij in oorlogstijd zijn van harte welkom bij de activiteiten van de stichting.
Wat: De stichting geeft een nieuwsbrief uit die verstuurd wordt naar iedereen die daar belangstelling voor heeft. In de regel vindt er eind augustus een vaartocht door de Rotterdamse haven plaats waar eenieder elkaar kan treffen onder het genot van een hapje en drankje. Daarnaast is de stichting betrokken bij kransleggingen in o.m. Rotterdam (de Boeg), Den Helder en Amsterdam (de Dam). Hoewel er nog maar weinig veteranen in leven zijn is de stichting zich niet van plan op te heffen. Haar doelstelling is het bewustzijn van de doorslaggevende rol van de koopvaardij bij de overwinning van de geallieerden zo groot mogelijk te houden en het pad te effenen voor onverhoopte nieuwe koopvaardijveteranen. Deze doelstelling is ingegeven door het feit dat het erg lang geduurd heeft voordat de veteranen de erkenning kregen die zij meer dan verdiend hebben.