OVW
Stichting OVW’ers Engeland-Schotland1940-1962
Organisatie: secretariaat: C. van Vliet, Vierwoudstedenmeer 52, 3446 JP Woerden,
tel. 06-12211190,
e-mail: familievanvliet@telfort.nl,
Voor wie: Voor oud-militairen die een deel van hun opleiding hebben genoten in Engeland of Schotland ter voorbereiding van hun missie in de periode 1940 –1962.
Wat: het bevorderen van kameraadschap en van contacten tussen de oud-militairen. Het in stand houden en bevorderen van banden van vriendschap door het houden van een jaarlijkse reünie