Oirschot, 24 oktober 2014 – Tijdens een extra vergadering in Echos Home de Schakel in Oirschot heeft het Algemeen Bestuur (AB) van het VP unaniem ingestemd met de concept statuten die leiden tot de omzetting van het VP van een stichting naar een verenigingsvorm. Met deze goedkeuring is de weg geopend om deze omzetting via de notaris ook formeel juridisch te effectueren. Het AB had al eerder ingestemd met de overgang naar een andere rechtspersoon. Het VP is in 1989 opgericht als overkoepelende stichting van tien verteranenverbanden. In het 25ste jubileumjaar is het VP inmiddels uitgegroeid tot een stichting met 47 bestuursleden afkomstig van evenzovele aangesloten veteranenorganisaties. Hierdoor werd de bestuurbaarheid een probleem. Het VP heeft onlangs ook ingestemd om de toelatingseisen tot het VP te verruimen, zodat zovel mogelijk veteranenorganisaties lid kunnen worden en het VP verder kan groeien als landelijk aanspreekpunt voor veteranenaangelegenheden. Het duurt nog enkele maanden voordat de statuten notarieel zijn gedeponeerd en het VP officieel een vereniging is. Intussen gaat een voorbereidende commissie verder met het ontwerpen van een aangepast huishoudelijk reglement.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen