Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranenplatform maakte Jos van den Nouland, de vicevoorzitter van het VP, dat de Ted Meines Prijs dit jaar is toegekend aan Klaas Orsel.

De 79-jarige Orsel ontving de prijs uit handen van Sonja Meines, de dochter van de vorig jaar overleden luitenant-generaal b.d. Ted Meines. Hij ontving de prijs vanwege een zeer langdurig grote inzet voor de veteranen. In het bijzonder gaat het dan om de Indië- en Nieuw Guineaveteranen.
Orsel deed dit als lid van diverse besturen en organisaties. Zo was hij onder andere lid van de Vakbond voor Defensie Personeel, lid van het algemeen bestuur van het Veteranen Platform, bestuurslid van de VOMI NL en was hij actief als gecertificeerd nuldelijns-ondersteuner voor veteranen. Volgens de jury is hij hiermee een voorbeeld voor vele veteranen.
Ook op lokaal niveau zette hij zich in voor veteranen. Zo nam hij in zijn woonplaats Barendrecht het initiatief om jaarlijks aandacht te besteden aan veteranen. Afgelopen juni nam Orsel afscheid als voorzitter van het Veteranen Comité Barendrecht.
Over de prijs
De (destijds) Stichting Veteranen Platform heeft op 25 juni 1998 de ‘Ted Meines Prijs’ ingesteld. Luitenant-generaal b.d. T. Meines was voorzitter van de Stichting Veteranen Platform vanaf de oprichting op 2 mei 1989 tot 23 april 1998. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 1000 euro en wordt in principe één maal per twee jaar uitgereikt.
Deze prijs kan worden toegekend aan personen, organisaties of instellingen die zich bijzonder hebben onderscheiden op het gebied van de maatschappelijke erkenning van, of nazorg voor Nederlandse veteranen. Het gaat hierbij om een duidelijke herkenbaarheid van de bijzondere verdiensten jegens de Nederlandse veteranen.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen