Doorn, 13 december 2019. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst 2019 gaf de vers aangetreden IGK tevens Inspecteur der Veteranen, Lgen Frank van Sprang, in een toespraak (link geluidsfragment) zijn eerste visie op veteranenzaken. Zo gaf hij als zijn doel het er voor zorgen dat alle veteranen (en hun thuisfront) respect en waardering ervaren die zij verdienen en de zorg ontvangen die hen toekomt. Hij noemde

daarbij een aantal zaken en ontwikkelingen die hem bezig houden.

Allereerst de veteranenstatus als deel van erkenning en waardering voor personeel in breder perspectief en de terugkerende discussie over de definitie veteraan.

Voorts sprak hij over de beleving van jong en oud, waarbij de jonge veteranen moeilijk de aansluiting vinden bij veteranenorganisaties en zij veel meer communiceren via de digitale media.

Als derde benoemde hij het respect en waardering vanuit de samenleving. Gelukkig groeit het besef dat veteranen door hun ervaring meerwaarde hebben in de maatschappij en hebben wij met alle aandacht rond de viering van 75 jaar vrijheid en de Invictus Games de wind mee.

Het vierde onderwerp is het Indië onderzoek, dat antwoord moet gaan geven op de vragen aard, omvang en oorzaken van structureel grensoverschrijdend geweld. Daarbij zou het in eerste instantie niet moeten gaan om schuldigen aan te wijzen, maar meer om de vraag te beantwoorden hoe alles zo heeft kunnen gebeuren om er van te leren.

Een ander onderwerp betreft de veteranen inloop huizen. Er zijn vele initiatieven op dit gebied en het zou jammer zijn als er te veel versnippering zou plaatsvinden.

De governance is ook een belangrijk onderwerp dat zijn aandacht verdient. Hij zei gepast blij te zijn met de verbeterslag die wordt beoogd en volgens hem is het belangrijkste dat voor de veteranen en hun thuisfront duidelijk moet zijn welke organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering van een bepaald deel van het beleid.

De IGK sloot af met de uitnodiging om hem aan te spreken als de zaken die hij hier heeft besproken aanleiding zijn tot discussie of vragen.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen