Doorn, 13 januari 2015 – De ondersteuning aan nuldelijnshelpers door professionele maatschappelijk werkers is uitgebreid. Gecertificeerde nuldlijnshelpers die deel uitmaken van NuldelijnsOndersteuningsSysteem (NOS) kunnen vanaf heden tijdens kantooruren een van de gespecialiseerde maatschappelijk werkers van de Basis consulteren over een praktijksituatie. Download de aanvraagprocedure en de voorwaarden.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen