Alvorens het boek ‘Operatie Keystone’ werd uitgereikt hield Jeoffrey van Woensel, werkzaam bij het Kennis- en Onderzoekscentrum van het Vi, en auteur van het boek ‘Operatie Keystone’, tijdens de eindejaarsbijeenkomst een voordracht waarin hij meer vertelde over dit boek, dat hij heeft geschreven samen met Rende Van de Kamp. Het gaat over een Nederlands detachement bij de Special Air Service (SAS) aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
Alle deelnemers aan de eindejaarsbijeenkomst kregen een exemplaar van het boek. Daarom ging hij niet inhoudelijk in op het boek, maar vertelde hij in zijn presentatie over de totstandkoming van het boek en hoe het onderzoek is opgezet.
De aanjager van het boek is Arie Noot, een Nederlandse SAS veteraan, die helaas in september j.l. is overleden. In 2015 benaderde de dochter van Arie Noot, Amanda Bos, de redactie van Checkpoint met de vraag of het leuk zou zijn om haar vader te interviewen. Kort daarvoor had Arie Noot zijn memoires in eigen beheer gepubliceerd. Tijdens dat interview vertelde Arie Noot over zijn SAS verleden en zijn deelname aan Operatie Keystone op de Veluwe. In eerste instantie werd getwijfeld aan de juistheid van dat verhaal, maar het onwaarschijnlijke verhaal beruste op waarheid.
Het literatuuronderzoek was lastig vooral omdat er niets was te vinden over Nederlanders bij de SAS en zeer weinig over Operatie Keystone. Het archief onderzoek leverde gelukkig meer informatie op. Via de archieven van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het archief van het Bureau voor Bijzonder Opdrachten kon het verhaal van deze bijzondere groep Nederlandse veteranen worden gereconstrueerd.
Hierna ging hij nader in op de SAS-operaties in Nederland en Noordwest Duitsland en in het bijzonder Operatie Keystone.

Na de presentatie werden het 1e en 2e exemplaar van het boek door de dochters Amanda en Therèse en zoon Arie van Arie Noot uitgereikt aan respectievelijk de IGK luitenant-generaal Hans van Griensven en majoor Marco Kroon

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen