Doorn: 29 November 2021

Vacature penningmeester Veteranen Platform.

Per juni 2022 zal de huidige penningmeester van het Veteranen Platform , KTZA bd Hans Peters, na 8 jaar statutair aftreden. Het bestuur is derhalve opzoek naar een nieuwe penningmeester.

Het Veteranen Platform is namens haar lidorganisaties de belangenbehartiger van Nederlandse veteranen en hun relaties om erkenning en waardering te bevorderen en zorg te waarborgen.

De taken van de penningmeester:

  • verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en financiële verantwoording zoals de jaarrekening en financiële evaluaties;
  • verantwoordelijk voor het verwerven van financiële middelen (subsidieaanvragen);
  • het uitvoeren van het financieel beheer inclusief betalingen;
  • het afstemmen financieel beheer met interne en externe partijen.

Profiel penningmeester:

  • is veteraan;
  • beschikt over kennis en kunde van de financiering van het veteranenbeleid op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
  • beschikt over een zeer gedegen financieel inzicht en heeft daarin ervaring opgedaan bij Defensie;
  • beschikt (bij voorkeur) over kennis en ervaring als econoom, accountant of controller.

De functie zal vervuld worden d.m.v. een selectie procedure, waarna betrokkene wordt voorgedragen aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring.

Geïnteresseerden voor deze (vrijwilligers) functie worden verzocht contact op te nemen met de huidige penningmeester Hans Peters.

Mobiel: 06-58 96 17 58 of e-mail penningmeester@veteranenplatform.nl

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen