Doorn, 10 januari 2022

Vacature vicevoorzitter Veteranen Platform

Per juni 2022 zal de huidige vicevoorzitter van het Veteranen Platform, kol klu bd Gerard Kuppen, na 8 jaar statutair aftreden. Het bestuur is derhalve opzoek naar een nieuwe vicevoorzitter.

Het Veteranen Platform is namens haar lidorganisaties de belangenbehartiger van Nederlandse veteranen en hun relaties om erkenning en waardering te bevorderen en zorg te waarborgen (zie ook https://veteranenplatform.nl/)

De taken van de vicevoorzitter zijn:

– Is beleidsverantwoordelijk voor het nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS 2.0);
– Is, in het kader van het NOS, intermediair tussen het NLVi en de lidorganisaties van het VP, die de nuldelijnsondersteuners leveren;
– Is verantwoordelijk voor de aansturing van het project ‘Helden op Kunstwerken’;
– Onderhoudt samen met de voorzitter de externe contacten;
– Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid;
– Heeft zitting in de commissie toekenning Ted Meines Prijs.

Profiel:

– is veteraan (afkomstig van een van de aangesloten veteranenorganisaties);
– beschikt over een sterke affiniteit met nuldelijnsondersteuning en zorg voor veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties;
– heeft kennis van het veteranenbeleid, regelgeving en de veteranenzorg;
– heeft kennis van de defensieorganisatie, de veteranengemeenschap en de inrichting van de erkenning, waardering, hulp en zorg aan veteranen;
– beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve uitdrukkingsvaardigheden;
– is een goede teamplayer en kan goed netwerken;
– is betrouwbaar, integer en discreet.

De functie zal vervuld worden d.m.v. een selectie procedure, waarna betrokkene wordt voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring.

Geïnteresseerden voor deze (vrijwilligers) functie worden verzocht contact op te nemen met de huidige vicevoorzitter Gerard Kuppen.
E-mails naar: vicevoorzitter@veteranenplatform.nl

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen