Doorn, 23 maart 2021

Naar aanleiding van het statement van het Veteranen Platform (VP) over het gedrag van een aantal veteranen die tijdens demonstraties een ‘veteranenlinie’ hebben opgesteld het volgende.

Het VP is een koepelorganisatie van bijna 80 veteranenorganisaties en behartigt de belangen van alle Nederlandse veteranen namens de aangesloten organisaties.
Het staat u als Nederlands Staatsburger vrij om te demonstreren. Doe dat in dat geval als individu of gezamenlijk in een burgerinitiatief, maar niet onder de vlag van het zijn van veteraan: dus tijdens de demonstratie geen militaire kenmerken (baret, militaire groet, militaire kleding). Het VP benadrukt nogmaals dat door de presentatie in de media, de militaire uitingen in woord en gedrag en het dragen van militaire persoonlijke uitrusting wordt gesuggereerd dat deze acties door de gehele veteranengemeenschap worden ondersteund. Dat is niet het geval. Daarnaast is de politie de uitvoerende macht die de wetten moet handhaven. Voor de demonstraties waar het om gaat, waren geen vergunningen afgegeven dus waren ze niet toegestaan. Net zomin als de politie zelf, ondersteunen wij buitensporig geweld van demonstranten noch van de politie.

Bestuur VP

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen