RZO diner 2015Doorn 30 april 2015 – De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek voor veteranen (RZO) had onlangs een bijzondere ontmoeting met een aantal veteranen die daarvoor waren voorgedragen door het VP en de BNMO. Tijdens een diner in Brocante op uitnodiging van de voorzitter van de RZO Uri Rosenthal, wisselden veteranen afkomstig uit diverse missiegebieden en in leeftijd variërend van 25  tot en met 96 jaar van gedachten over specifieke kenmerken en verwachtingen van (zorg)problemen die zij en hun relaties ondervinden. De opzet van de RZO om hiermee beter inzicht te krijgen in de problematiek en begrip te kweken voor elkaars achtergronden, was alleszins geslaagd. De uitgenodigde veteranen waren positief over de bedoelingen van de RZO en waren tevreden over de oprechtheid en betrokkenheid van hun gastheer. De verkregen inzichten  zullen worden meegenomen in het streven van de kwaliteitsverbetering van de zorg voor veteranen.

De RZO
De zorg voor veteranen is een verantwoordelijkheid van de Nederlandse maatschappij en het Ministerie van Defensie in het bijzonder. Om die verantwoordelijkheid ook waar te maken, is in 2007 de Raad voor Zorg en Onderzoek voor veteranen (RZO) geïnstalleerd. Het doel van deze onafhankelijke raad is de civiel-militaire hulpverlening voor veteranen verder te verbeteren. De RZO bewaakt de kwaliteit van het zorgsysteem en geeft waar nodig aanwijzingen. De RZO bevordert de samenwerking tussen de betrokken partijen en geeft advies over het wetenschappelijk onderzoek naar uitzendgerelateerde aandoeningen. De RZO adviseert de minister van Defensie gevraagd en ongevraagd over alle genoemde onderwerpen. De RZO staat momenteel onder leiding van de oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen