Doorn, 11 juni 2014 – Met de opening van het Veteranenloket door minister van Defensie Hennis-Plaesschaert is de serviceverlening voor veteranen verder verbeterd. Het Veteranenloket biedt toegang tot informatie en ondersteuning én immateriële en materiële zorg. Voor acute zorgvragen is het Veteranenloket 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar. Het Veteranenloket en bijbehorende website zijn vooral gericht op veteranen die specifieke vragen op het gebied van zorg en ondersteuning hebben, maar geven ook antwoord op meer algemene vragen. Het Veteranen Platform is als lid van de stuurgroep Veteranenloket nauw betrokken geweest bij de inrichting van het loket en blijft ook in de toekomst in deze rol betrokken bij de doorontwikkeling van het loket. Het Veteranenloket verwijst in bepaalde gevallen door naar het Nuldelijnsondersteuningssysteem.

Het veteranenloket is bereiken:logo VLvia de website www.veteranenloket.nl
telefoon: 088 334 00 00
Mail: info@veteranenloket.nl

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen