21050212 statutenwijziging (2)Op 12 februari 2015 heeft notaris mevr. F. Wolthuis de akte tot omzetting van het Veteranen Platform van stichting in vereniging gepasseerd. De comparanten waren voorzitter Hein Scheffer en secretaris Frans Rondel, onder toeziend oog van voorzitter commissie herziening statuten Gijs Scholtens en adviseur van de commissie oud-notaris Rolf Kroes. Inschrijving als vereniging in het register van de Kamer van Koophandel geschiedt komende week.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen