Sergeant Willo Martens

Krijdsmachtdeel: KL

Uizending: Voormalig Joegoslavië

Op 8 juni 2023 vond de naamgevingsceremonie plaats van het viaduct aan de Rembrandtlaan over de Wolfsputter Baan. De vernoeming van het viaduct is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Veteranenplatform, gemeente Helmond en Defensie.

Viaduct over de Wolfsputter Baan

Het viaduct zal vernoemd worden naar sergeant Willo Martens. Willo Martens is tijdens zijn actieve dienst in voormalig Joegoslavië (1993) gesneuveld. Als uiting van ons respect en dankbaarheid voor zijn dienst en opoffering willen wij met een naamceremonie sergeant Martens eren.

Willo Martens