Schaarsbergen, 26 februari 2019.

Zoals bekend is de eerste NOS regio (Noord Brabant) op 1 februari 2019 van start gegaan.

In de aanloop daar naar toe is tijdens de regionale NOS bijeenkomsten een oproep gedaan aan de deelnemers om zich beschikbaar te stellen voor de rol van Regio Coördinator (RC) in de provincie waarin ze woonachtig zijn. De reactie daarop was heel bemoedigend. 
25 collega’s hebben zich aangemeld. Om hen nader te informeren heeft er op 26 februari een bijeenkomst plaats gevonden, waarbij de kandidaten nader geïnformeerd zijn over taken, bevoegdheden en verplichtingen die samenhangen met het zijn van RC.
De bijeenkomst werd geopend door Peter Klijn (Landelijk Coördinator). Hans Kroes deelde daarna de eerste ervaringen als RC zoals hij die heeft opgedaan in de startregio alsmede in de eerste maanden van de regio Noord Brabant. Dit werd aangevuld door Bart van Abeelen die vanuit het oogpunt van het Maatschappelijk Werk (MW) zijn visie gaf op de nieuwe organisatie NOS. Daarin benadrukte hij dat het kennen van elkaar (NOS en MW) een voorwaarde is om een vertrouwensbasis op te bouwen en op die wijze de samenwerking te optimaliseren. Het gaat tenslotte om de veteraan die ondersteuning nodig heeft. Een goede afstemming van de activiteiten draagt daar zeker aan bij. Ook gaf hij aan dat de eerste resultaten binnen de regio Noord Brabant bemoedigend zijn.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen