Uitnodiging

Zoals tijdens de laatste Algemene Vergadering is aangegeven zal de penningmeester VP, Hans Peters, een voorlichtingsbijeenkomst houden over financiën en financiële stromen binnen het Veteranenlandschap op dinsdag 6 februari in Echos Home te Ermelo om 10.00u.

Deze bijeenkomst is in eerste instantie vooral bedoeld voor penningmeesters van de aangesloten veteranenorganisaties (en de penningmeesters van de onderafdelingen van de aangesloten organisaties), maar belangstellenden (vanuit de besturen) zijn uiteraard ook van harte welkom.

U wordt verzocht zich uiterlijk 31 januari aan te melden bij het Hoofd bureau VP, Charlie Malschaert, liefst per mail.

Koffie en thee tijdens de gehele dag is voor rekening van het VP. Reiskosten en eventuele lunch is voor eigen rekening.

Voorzitter VP
H.J. Scheffer

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen