Vooruitlopend op definitieve overeenstemming over de nieuwe Regeling Reüniefaciliteiten (RRF) in de Werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie, is de concept-RRF van kracht verklaard. In zijn brief schijft de HDP, sbn P.F.M. Reeasink dat ‘mede gezien het algemene beeld dat de concept-RRF over het geheel genomen al een verbetering in zich heeft is verzocht alvast te kunnen werken met deze concept-regeling.’

Voor de concept-RRF klik hier

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen