Vooroefenen-ErecouloirAmsterdam, 20 april 2015

Tijdens de Nationale Herdenking op de Dam wordt het erecouloir gevormd door actieve militairen en veteranen die niet meer in dienst zijn van Defensie. De veteranen hebben zich ingezet vanaf 1946 in Nederlands-Indië tot en met de meest recente missies in onder meer Afghanistan, Irak en Mali. Hiermee wordt zichtbaar dat ook jongere generaties – in navolging van de oorlogsgeneratie – zich onder soms zeer gevaarlijke omstandigheden hebben ingezet voor internationale vrede, vrijheid en veiligheid. Tot 2005 werd een deel van het erecouloir gevormd door de Binnenlandse Strijdkrachten uit de Tweede Wereldoorlog. Toen hebben zij kenbaar gemaakt dat zij om gezondheidsredenen niet langer plaats konden nemen.

De veteranen worden geworven via het Veteranenplatform en het Veteraneninstituut. Ieder jaar zijn er meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn. Er wordt getracht om ieder krijgsmachtdeel een plaats te geven om zo een goede afspiegeling te geven van de krijgsmacht. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de persoonlijke motivatie. Er zijn twee voorbereidingsdagen voorafgaand aan 4 mei. De eerste bijeenkomst is van inhoudelijke aard. Iedere veteraan krijgt de kans om de eigen motivatie toe te lichten en wordt er veel verteld over de Nationale Herdenking en het programma. De tweede bijeenkomst is praktisch ingericht. Het verloop van de dag wordt doorgenomen en de exercitie geoefend.

No Images found.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen