Team Rubicon-2017-02-10 12.47.44
Van links naar rechts:
Hein Scheffer, Cor Drost, Bob Obernier, David Fascinato, Bernard Schutte, Frans Dirks

Het Veteranen Platform (VP) is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheid van een Team Rubicon (TR) in Nederland. Daartoe is een VP-commissie Noodhulpteam in het leven geroepen bestaande uit Frans J.M. Dirks, Cor J. Drost en Bernard S. Schutte. Na een eerste verkenning naar de haalbaarheid van een dergelijk team, heeft de commissie van de aangesloten veteranenorganisaties groen licht gekregen voor Fase 2 Plan van Aanpak. Ten behoeve van dit plan is van 7 tot en met 10 februari 2017 een trainingsteam van TR Global (zie ook www.teamrubiconglobal.org) op bezoek geweest om de commissieleden tijdens een workshop te informeren. Bij de afsluiting en de evaluatie was ook de voorzitter van het VP, Hein Scheffer aanwezig.

Via bestaande netwerken heeft de workshop plaats kunnen vinden op de campus van de Nederlandse Defensie Academie (zie foto hierboven). Mede dankzij Paresto is (tegen vergoeding) uitgebreid gebruik gemaakt van alle beschikbare faciliteiten, inclusief verblijf in het nieuwe hotel.
De workshop is gegeven door de Amerikaan Bob Obernier (Chief Mobile Training Team) samen met de Canadees David Fascinato als deputy chief. Er is veel informatie uitgewisseld die te maken heeft met het opzetten en handhaven van een TR in Nederland. Er is voortdurend de mogelijkheid geboden voor het stellen van vragen en verduidelijken van gegevens. Alle commissie leden waren uiterst tevreden over de workshop.

Team Rubicon
Onze wereld staat voortdurend in brand. Soms letterlijk, maar soms ook vanwege een aardbeving of een andere natuurramp. Er zijn diverse (nationale zowel als internationale) noodhulpteams om hierbij te hulp te schieten. Steeds meer blijkt dat deze hulp tijd nodig heeft om op gang te komen en er veel leed geschiedt in de eerste dagen na een dergelijke ramp. Militaire veteranen zijn getraind om op (zeer) korte termijn te worden ingezet en zijn door hun competenties uitstekend geschikt om ingezet te worden bij de eerste verkenning en organisatie van humanitaire hulp. Gekoppeld aan het feit dat een aanzienlijk aantal veteranen na hun missie niet direct actief is op de arbeidersmarkt ligt daar de grondslag voor Team Rubicon.

Uit een bezoek aan de website www.teamrubiconusa.org blijkt dat het toekennen van de naam teruggaat tot Julius Caesar, die een risicovolle actie ondernam door de rivier Rubicon over te steken, tijdens zijn opmars naar Rome. Dit wordt geassocieerd met het spontaan te hulp komen van een aantal Amerikaanse veteranen tijdens de aardbeving in Haïti (2010). Ondanks waarschuwingen daarvan af te zien, staken zij de rivier Artibonite over, om cruciaal materiaal en medische hulpmiddelen aan inwoners van Port-au-Prince over te dragen. Uit dit initiatief en de opgedane ervaringen is TR in het leven geroepen. TR Global geldt als organiserende koepel boven de nationale TR afdelingen.

Een vastberaden Team Rubicon biedt een unieke kans om deel uit te maken van de humanitaire inspanningen met een gemeenschappelijk doel, missie en intensiteit, welke herinnert aan de militaire diensttijd. Door deel uit te maken van deze gemeenschap geeft het Team-Based-Model veteranen de mogelijkheid om onderdeel van een groter geheel te zijn met een gedeelde visie, terwijl snel weer een vertrouwd gevoel van verbondenheid en kameraadschap wordt gevormd. Hun identiteit versterkt bij veteranen het gevoel van trots om deel uit te mogen maken van TR en zo een betekenisvolle bijdrage te leveren aan medemensen, die door een ramp zijn getroffen.

Momenteel is TR actief in de USA en Australië. Erkenning van TR is in een ver gevorderd stadium in Canada en in Engeland. Noorwegen is juist begonnen met het oprichten van een TR. Naar verwachting zal ook Nieuw-Zeeland, Duitsland en Frankrijk worden benaderd. Nederland heeft zelf, op suggestie van de voormalige Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm, het initiatief genomen om te onderzoeken of de oprichting van een TR haalbaar is.

Tegen het einde van dit jaar, nemen de aangesloten veteranenorganisaties van het VP, op basis van het Plan van Aanpak, een besluit om al of niet tot realisatie over te gaan. De realisatie vergt naar verwachting een tweetal jaren, alvorens de certificatie kan geschieden. Een mogelijke TR NLD zal op de lange termijn een potentieel van ongeveer 500 veteranen vrijwilligers nodig hebben om de gevraagde inzet te kunnen honoreren.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen