Dinerdecorps
Dinner-de-Corps

Doorn, 2 oktober 2014 – Het Veteranen Platform ging vandaag aan tafel voor een diner-de-corps ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan. Samen met een groot aantal genodigden genoten de leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het VP een voortreffelijke maaltijd in de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn. Het strijkerensemble van de Marinierskapel der Koninklijke Marine zorgde voor de muzikale omlijsting, terwijl de Tamboers en Pijpers van de kapel een spettererende taptoe verzorgden als een intermezzo tussen de gerechten. De voorzitter van het VP, Hein Scheffer, keek in zijn tafelrede met trots terug op de afgelopen 25 jaar.
In deze terugblik dankte hij zijn voorgangers en met name Ted Meines, de grondlegger van het VP. Als belangrijkste wapenfeiten noemde hij de uitbreiding veteranendefinitie naar militairen in werkelijke dienst met uitzendervaring, …..

de totstandkoming van de veteranenwet en de uitrol van een nuldelijnsondersteuning systeem. Kijkend naar de toekomst schetste hij een verschuiving van oudere naar jongere veteranen met een zeer diverse achtergrond, waarbij hij een belangrijke rol ziet voor het VP en de aangesloten verenigingen om die jonge veteranen te vinden, te boeien en te binden. Ook ziet hij het als een uitdaging om samen met de commandanten van de krijgsmachtdelen de actief dienende veteranen meer te betrekken bij de veteranengemeenschap. Ten slotte dankte hij de vele vrijwilligers van de aangesloten verenigingen, het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut, het Nationaal Comité Nederlandse Veteranendag, de militaire vakbonden, NCHC 1945 Wageningen, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen en last but zeker not least het vfonds dat samen met het ministerie van Defensie de veteranengemeenschap financieel ondersteunt. De voorzitter besloot zijn toespraak met het uitbrengen van een toast, waarna het diner in een gezellige ambiance werd voortgezet.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen