Op vrijdag 25 juni jl. was het Bestuur VP uitgenodigd voor de onthulling van het Witte Anjer Perkje in de gemeente Wierden. Het VP was uitgenodigd door de frontman van Maluku4Maluku, Leo Reawaruw. Leo is tevens één van de drie ambassadeurs van de Witte Anjer Perkjes die worden aangelegd als erkenning en waardering voor Veteranen in een gemeente. Bij de onthulling waren naast de burgemeester en wethouder van Wierden ook een detachement Veteranen en vertegenwoordigers van Maluku4Maluku en de nodige belangstellenden. Het Bestuur VP werd vertegenwoordigd door onze secretaris, André Odenkirchen.
De burgemeester van Wierden mevr. Tigchelaar hield een toespraak waarbij zij het belang van erkenning en waardering aanhaalde. Zij vindt dat de samenleving deze waardering eigenlijk altijd moet uiten richting onze veteranen. Tevens maakte de burgemeester bekend dat de graven van veteranen in haar gemeente Wierden, verspreid over de vier begraafplaatsen, een bijzondere status hebben verworven. Deze bijzondere status houdt in dat de graven van veteranen en dus ook KNIL-veteranen, gevrijwaard zijn van kosten van grafrechten. Daarnaast mogen deze graven zonder toestemming van familie niet geruimd worden. De gemeente Wierden is de eerste gemeente in Nederland die deze maatregel heeft genomen. Wij als bestuur Veteranen Platform hopen dat dit in heel Nederland navolging zal krijgen.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen